Dr Anna Jawor - strona 13

Dyfrakcja swiatła

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

TABELE POMIAROWE Tab.1 Wyniki pomiarów dla szczeliny nr 1 Rząd minimum(n) - 1 2 3 1 2 3 Odległość ekranu od szczeliny L i [m] Położenie minimum dyfrakcyjnego x n [cm] y n = nλL [10 -6 m] 3,41 2,8 5,7 8,7 2,5916 5,1832 7,7748 2,91 2,6 5,3 7,9 2,2116 4,4232 6,6348 2,41 2,0 4,0 6,1 1,8316 3,6632 5,4...

Gaz doskonały

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Gaz doskonały,  gaz spełniający równanie stanu Clapeyrona ( Clapeyrona równanie ). Gaz doskonały jest modelem, skonstruowanym przy następujących założeniach: 1) brak oddziaływań między cząsteczkami gazu, 2) znikoma objętość cząsteczek (cząsteczki gazu rozważane są jako punkty materialne  posiadając...

INTERFEROMETR JAMINA - tabela

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM INTERFEROMETR JAMINA TABELE POMIAROWE Tab.1 Seria pomiarowa Lp Ciśnienie górne Ciśnienie dolne Δ p [Pa] Δ m Średnia ilość maksimów Δ m Δ n Δ n/Δp [1/Pa] [mmH2O] [mmHg] [Pa] [mmH2O] [mmHg] [Pa] I 1 800 59 7 845 150 11 1 471 6 374 35 35 1,704E-05 2,673E-09 2 36 3 34 4 35 5...

Spektrometr gamma

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Spektrometr gamma, przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm   promieniowania gamma . Zbudowany jest z: analizatora wielokanałowego amplitudy ( analizator amplitudy ),   konwertera analogowo-cyfrowego , elektronicznego przedwzmacniacz...

KWARKI I LEPTONY

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

KWARKI I LEPTONY CZasteczki elementarne możemy dzielić na : LEPTONY I HADRONY Hadrony - grupa cząstek silnie oddziałujących złożonych z kwarków. Dziela się na bariony i mezony. Kwark - cząstka elementarna, fermion, posiadający ładunek...

Zasada BAM

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Optrel GbR www.optrel.de Brewster Angle microscopy Monolayer at the air-water interface are interesting quasi- two-dimensional model systems for studying fundamental interactions. They are also a precursor film within the LB fabrication process as illustrated in the following figure: The amphiphile...

Wyznaczanie momentu bezładności bryły sztywnej wahad_a Oberbecka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Bryła sztywna – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom, tzn. odległość dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe. Momentem bezwładności I bryły względem danej ...

Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej - wahadło

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Notatka porusza między innymi zagadnenia takie jak: Podczas ruchu obrotowego wszystkie punkty ciała zataczają okręgi prostopadłe do osi obrotu wyznaczonej przez środki tych okręgów. Przy obrocie bryły sztywnej promienie wodzące oraz wszystkie...

Zadanie-interferencja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza miedzy innymi zagadneinia takie jak: Soczewką nazywamy bryłę z przezroczystego materiału ograniczoną powierzchniami kulistymi, parabolicznymi lub walcowymi. W praktyce stosuje się najczęściej powierzchnie kuliste. Soczewki mogą mie...

Pomiar ekstynkcji za pomocą spekola - widmo rotacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W bliskiej podczerwieni, przy odpowiednim, niezbyt silnym pobudzeniu, obserwujemy prawidłowe ciągi linii ułożonych w charakterystyczny sposób; linie te tworzą tak zwane widmo oscylacyjno-rota...