Dr Anna Jawor - strona 12

Badanie obwodu szeregowego RLC, rezonans napięć

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

                                                                  Ćwiczenie 36a Badanie obwodu szeregowego RLC , rezonans napięć. Płytka: C Kondensator: 2 Tab.1. Lp. L RL f J U Z Zmin. fo R Ro C H  Hz mA V   Hz    F 0,015 19 50 1250 50 31 1,08 1 450 5,72 1,66 290 52,22 1300 52,22 33,22 0,99...

Badanie transformatora

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

Ćwiczenie 34 Badanie transformatora Tab a U1 J1 U2 n1 n2 n1/ n2 U1/ U2 0 A B0 V A V 1657,425 275 6,065 Wb m2 T 2 2 10-4 0,33 6,06 5,4 10-6 1,71 10-4 0,0316 5 6 10-4 0,86 5,814 8 8 10-4 1,37 5,839 11 1 10-3 1,82 6,044 14 1,2 10-3 2,29 6,114 17 1,3 10-3 2,80 6,071 20 1,4 10-3 3,27 6,116 2...

Badanie widm spektralnych pierwiastków za pomocą spektroskopu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 4858

Ćwiczenie 40 Badanie widm spektralnych pierwiastków za pomocą spektroskopu Tabela cechowania spektroskopu Nazwa gazu Barwa linii  widma  n nm Hel Ciemnoczerwona 697 0,9 Czerwona 697,8 2,1 Żółta 587,6 5,4 Zielona 501,6 11,3 Zielona 492,2 11,5 Niebieska 471,3 12,5 Indygo 447,1 14,9 Fioletowa 439 1...

Busola - Prawo Biota-Savarta

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

Zagadnienia teoretyczne. Gdy przez przewodnik przepływa prąd, wytwarza się wokół niego pole  magnetyczne.  Prawo Biota-Savarta służy do obliczania indukcji dB pola  magnetycznego wytworzonego przez element prądu.  By obliczyć indukcję pola w  punkcie P, korzystamy ze wzoru: dB Ids r     0 2 4 s...

Zasada dynamiki w odniesieniu do ruchu obrotowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zasada dynamiki w odniesieniu do ruchu obrotowego:  Po przyłożeniu do bryły o momencie bezwładności I  niezrównoważonego momentu siły  M ,  bryła ta porusza się z  przyspieszeniem kątowym proporcjonalnym do tego momentu siły. I M ε → =...

Badanie przemiany izochorycznej oraz wyznaczanie cieplnego współczynni...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Fizyka. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Anna Wencel. Notatka składa się z 2 stron. 1. Metoda pomiaru . Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem termometru gazowego, zbadanie przemiany izochorycznej oraz wyznaczenie ...

Fizyka jądrowa , rozkład Gaussa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

ROZKLAD GAUSSA: (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypadku jednowymiarowym daną wzorem: Czynnik przed eksponen...

Efekt lotos

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1638

Materia Materi ły pomocnicze 1 y pomocnicze  BIONIKA BIONIK Ta młoda, interdyscyplinarna gałąź nauki zbli a do  siebie opisową biologię i technikę z jej praktycznymi  zastosowaniami.  Te dwie dziedziny dotychczas były sobie tradycyjnie  przeciwstawiane. Tymczasem pionierskie prace bioników dowodz...

Badanie charakterystyki baterii słonecznych - Elektron

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Wstęp teor et yczny: Światło padające na półprzewodnik typu „p” powoduje „wybicie” elektronu przez co powstaje para elektron-dziura. Jeżeli energia takiego nośnika prądu będzie większa od różnicy potencjałów V d miedzy złączem p-n nośniki p...

Dualizm falowo korpuskularny - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Fizyka: 1. Opisz jdzisiejszy stan wiedzy na temat elementarnych składników budowy materii.(czyli standardowy model kwarkowo leptonowy) 2. Na czym polega tzw ''dualizm falowo korpuskularny'' w mikroświecie i jak się go komentuje. 2) Dualizm korpuskularno-falowy, korpuskularno-falowa natura świat...