Dr Anna Jawor - strona 11

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330

Ćwiczenie 29 Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa. Tab.1. Rx Rz  z  x   V V 296,9 179,5 1,0183 1,684 Gdzie: Rx – opór na R1, gdy podłączone jest źródło  x Rz – opór na R1, gdy podłączone jest źródło  z  z – wzorcowe źródło siły elektromotorycznej – ogniwo normalne Westona o SEM równe...

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 5796

  Ćwiczenie nr 22 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNICTWA  CIEPLNEGO Tabela pomiarów: Cechowanie termopary ΔT               U U  a K działki V Vk-1 273 25,5000 0.0102   277 29,5000 0.0118 0.0025 281 33,5000 0.0134   285 37,5000 0.0150   289 41,5000 0.0166   Tabela pomiarów: Proces nagrzewania pow...

Wyznaczanie współczynnika lepkości

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 2940

Ćwiczenie 14 Wyznaczanie współczynnika lepkości 14.1. Wyznaczanie współczynnika lepkości metodą bezwzględną Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 14.1. m1 m2 m r ρ h l t η kg kg kg m kg/m3 m m s Pa·s 0,08358 0,14070 0,05712 1,47 · 10- 3 1,9·103  0,075 0,398 17,10 580,73 ·  103 Objaśnienie symbol...

Zagadnienia do ćwiczenia 41 - atom

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Atom każdego pierwiastka składa się z jądra oraz krążących wokół niego elektrycznie ujemnych elektronów  odpowiadających ilości protonów w jądrze. Natomiast jądro atomu składa się z dodatnio naładowanych  protonów i obojętnych elektrycznie neutronów, nazywanych wspólnie nukleonami. Liczba protonó...

Zagadnienia na egzamin dla ochrony środowiska

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Zagadnienia do egzaminu z Fizyki dla studentów I rok Ochrona Środowiska 1). Podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej. Rodzaje ruchów i ich graficzne  przedstawienie. Ruch krzywoliniowy – po okręgu.    2). Zasady dynamiki i zasada zach...

Zbieżny układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

3.4.1. Wypadkowa zbieżnego układu sił    Przestrzenny układ sił      Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których linie działania przecinają się  w jednym punkcie, nazywanym punktem zbieżności (rys. 3.12a). Ponieważ siły  działające na ciało sztywne można przesuwać wzdłuż linii ich działania, można je...

Rezonans mechaniczny - opracowanie

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

Rezonans mechaniczny  to zjawisko polegające na przepływie  energii  pomiędzy kilkoma (najczęściej dwoma) układami  drgającymi . Warunkami koniecznymi do zajścia  rezonansu  mechanicznego są: jednakowa lub zbliżona częstotliwość  drgań własnych  (lub swobodnych) układów, istnienie mechanicznego...

Środek ciężkości masy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

4.1. Środek ciężkości i środek masy     Rozpatrzmy  układ n punktów materialnych o masach mk (k = 1, 2, . . . , n), na ...

Środki ciężkości ciał jednorodnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej     Bryłą jednorodną nazywamy ciało materialne, w którym masa jest  rozmieszczona równomiernie w całej jego objętości. Dla takich ciał zarówno  gęstość, jak i 

Ćwiczenie z mikroskopu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

Powiększenie. Jest to stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu :   p h h Y X   ' Oznaczenia p - powiększenie; h’ - wysokość obrazu; h - wysokość przedmiotu; Y - odległość obrazu od  wierzchołka zwierciadła; X - odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła. Równanie zwierciadła. Równ...