Dr Anna Jawor

Wyznaczanie modułu younga

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2576

YZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ UGIĘCIA BELKI POJĘCIE SIŁY : Oznacza uogólnioną wymianę rzeczywistych wzajemnych oddziaływań, między ciałami. Wszystkie siły można podzielić na następujące grupy: siły uwarunkowane wzajemnym działaniem bezpośrednio stykających się ciał : zderzenie, ściskanie ) i siły...

Wyznaczanie momentu bezwładności

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI METODĄ WAHADŁA TORSYJNEGO Podstawowymi wielkościami związanymi z tym zagadnieniem jest: MOMENT SIŁY: Moment siły względem danego punktu definiujemy jako

Wyznaczanie oporu elektrycznego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2870

ĆWICZENIE NR 40 WYZNACZANIE OPORU ELEKTRYCZNEGO METODĄ MOSTKA WHEATSTONA WSTĘP TEORETYCZNY Mostkiem Wheatstone'a nazywamy pokazany na rysunku układ elementów elektrycznych służących do pomiaru prądu elektrycznego. Obwód mostka składa się z dwóch równolegle połączonych gałęzi ACB i ADB. Punkty A i...

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

WYDZIAŁ: AUTOMATYKA , ELEKTRONIKA I INFORMATYKA . KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA . Nr ćw. : 12 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. Wstęp . Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego Do jego wyznaczenia wykorzystujemy wahadło proste oraz wahadło rewersyjne. Opracowanie wyni...

Wyznaczanie stałej Verdeta

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2639

WYDZIAŁ: AUTOMATYKA , ELEKTRONIKA I INFORMATYKA . KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA . Nr. ćw. : 7 Wyznaczanie stałej Verdeta. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenia stałej Verdeta 2. Metoda Zmieniając natężenie prądu płynącego przez cewkę w zakresie od 14A do 0, co 1A, mierzymy (trzyk...

Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3920

Laboratorium z fizyki Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej metodą termiczną Wstęp teoretyczny. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników związane jest z ruchem elektronów w paśmie przewodnictwa i okien w paśmie walencyjny...

Wyznaczanie temperatury Curie dla ferromagnetyków

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3269

WYDZIAŁ: AUTOMATYKA , ELEKTRONIKA I INFORMATYKA . KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA . Nr. ćw. : 7 Wyznaczanie temperatury Curie dla ferromagnetyków. Wstęp . Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie temperatury Curie dla forromagnetyków. Metoda. W układzie jak na rysunku przy danym napię...

Wyznaczanie współczynnika cieplnego ciał stałych

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO CIAŁ STAŁYCH WPROWADZENIE. Wymiana ciepła między dwoma ciałami o różnych temperaturach może przebiegać na jeden z trzech sposobów: 1.promieniowanie , 2.unoszenie ( konwekcja ) , 3.przewodnict...

Wyznaczanie współczynnika samoindukcyjnych

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

ĆWICZENIE NR 50 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA SAMOINDUKCJI ORAZ POJEMNOŚCI KONDENSATORA W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO WSTĘP TEORETYCZNY Obwody prądu zmiennego wykazują zasadnicze cechy odróżniające je od obwodów prądu stałego. Możemy mieć do czynienia z następującymi typami obwodów prądu zmiennego: 1. ...