Dr Anna Jakubczyk

note /search

Excel – funkcje inżynierskie, dodatek solver - instrukcja do ćwiczeń...

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Informatyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

W menu Narzędzia ‐ Dodatki zaznacz korzystanie z Analysis ToolPak . Mamy wtedy dostęp do tzw. funkcji inżynierskich .UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, ...

Excel w fizyce - instrukcja do ćwiczeń.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego         Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/2  Biuro Projektu:...

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...