Dr Anna Gołba - strona 6

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEJ GRECJI Rozwój myśli ekonomicznej jest odbiciem problemów gospodarczych, które stawały przed społeczeństwami ludzkimi na różnych szczeblach rozwoju. Historia myśli ekonomicznej jest więc sumą wiadomo...

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA Nowy układ społeczno - gospodarczy, jakim był feudalizm powstał po upadku Rzymu, gdzie migracja ludów (niewolników, poddanych, kolonów, żołnierzy) powodowała tworzenie się nowych państw. Punkt ciężkości Europy przeniósł się z obszarów śródziemnomorskich do środkowoeu...

Arystoteles-opracowanie - filozof

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Arystoteles 384-322 przed Chr. • Filozof „z tego świata” • Następca Platona • Twórca syntezy wiedzy (jego dzieło to encyklopedia filozofii i nauk szczegółowych) • Pierwszy wielki biolog • Mistrz racjonalnej myśli • „Porządniś, który chciał zaprowadzić ład wśród pojęć” (J. Gaarder) • „Naucz...

Berkeley-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

George Berkeley (1685-1753) • Biskup Dublina • Bezkompromisowy naukowiec i eksperymentator • Niekonwencjonalny teoretyk poznania • Zwalczał ateizm • Propagował idee wyższego szkoln...

Egzystencjalizm ateistyczny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

Wyznaczniki egzystencjalizmu • Wewnętrznie zróżnicowany nurt filozofii współczesnej, a nie jednoznaczna doktryna społeczna • Akcentuje punkt widzenia podmiotu działającego („ja umrę”). • Człowiek ujmowany w całej pełni („jesteśmy wrzuceni w świat”). • Wydobywa to, co najistotniejsze dla egzy...

Egzystencjalizm teistyczny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Egzystencjalizm teistyczny / filozofia dialogu: „niebo to inni” • Podczas gdy Sartre uważał, że człowiek realizuje siebie poprzez agresywne dystansowanie się od innych, filo...

Fenomenologia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

FENOMENOLOGIA Edmund Husserl Max Scheler Roman Ingarden Edith Stein Edmund Husserl (1859-1938) • Studiował matematykę, fizykę, astronomię i filozofię na uniwersytecie w Lipsk...

Flozofia analityczna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Filozofia analityczna: skoro całe poznanie odbywa się poprzez język, to badanie języka dostarcza najwierniejszego obrazu świata Pojęcie filozofii analitycznej • W sensie szerokim: jakakolwiek filozofia, która kładzie nacisk na szczególny rozbiór i klaryfikację pojęć, definiowanie myśli – n...

Dzieje filozoficznego zdziwienia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

Anna Głąb HISTORIA FILOZOFII DZIEJE FILOZOFICZNEGO ZDZIWIENIA Filozofia…? Co to takiego? I potknąłeś się o samego siebie?… • • • • • • Kim jestem? Dlaczego istnieję? Co to jest dusza? Czy to możliwe, że moje życie to Matrix? Czy istnieje Bóg? Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego w świ...

Hegel.Marks.Mill

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Filozofia po Kancie • Nurt idealistyczny (Fichte, Schelling, Hegel): 1. krytyka koncepcji rzeczy samych w sobie; cały świat jest konstytuowany przez ludzki umysł, a to, czego nie moŜe poznać, nie istnieje (→ filozofia w pełni idealistyczna). 2. Schillerowska krytyka Kantowskiego podziału natur...