Dr Anna Gołba - strona 3

Filozofia adogmatyczna w rosyjskiej myśli egzystencjalnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Anna Szydlińska Program filozofii adogmatycznej w rosyjskiej myśli egzystencjalnej w XX w. (Lew Szestow) Lew Szestow nie należał do myślicieli tradycyjnych, nie brał udziału w burzliwych dyskusjach, tworzył z dala od wielkich wydarzeń swojej ...

Filozofia Arystotelesa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1470

Temat: Filozofia Arystotelesa. Arystoteles /384-322 p.n.e./ Uczeń Platona. Arystoteles nazywa się Stagirytem, nazwa pochodzi od miejsca urodzenia, czyli od miasta Stagir. Przybył do Aten ,został uczniem akademii platońskiej, pozostał w niej do śmierci Platona a potem, gdy obniżył się poziom naukowy...

Filozofia atomistyczna Demokryta

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

FIL ATOMISTYCZNA DEMOKRYTA . Powiada „Świat, materia składa się z atomu. Atomy są wieczne, podobnie jak odwieczną własnością atomu jest ruch, mogą one poruszać się w próżni”. A różnią się kształtem. Sądził że w świecie istnieje stały porządek że wszystko dokonuje się wg określonych praw i dzieje się...

Filozofia kształtuje ducha

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Filozofia kształtuje ducha - rozwiń sentencję Seneki o własne przemyślenia Żyjący ponad dwa tysiące lat temu grecki filozof uważał, że filozofia narodziła się z ludzkiego zdziwienia. Człowieka zdumiewało jego własne istnienie, więc zaczšł zadawać sobie podstawowe pytania filozoficzne: kim jestem?, ...

Filozofia Sokratesa i jej znaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Temat: Filozofia Sokratesa i jej znaczenie Sokrates (469-399 p.n.e) , urodził się w Atenach jako syn rzeźbiarza Sofroniska i położnej Fajnarety . W młodości prawdopodobnie uprawiał zawód ojca , natomiast w późniejszym czasie kiedy został nauczycielem etyki w Atenach , wzorował się , jak mówił w żar...

Filozofia Sokratesa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Temat: Filozofia Sokratesa Okoliczności śmierci Sokratesa W 399 roku p.n.e. zostało wniesione oskarżenie przeciwko Sokratesowi, przez Meletosa /młody poeta/, zostało poparte przez: Lykona, Anytosa. Anytos mógł mieć żal do Sokratesa, gdyż chciał, żeby jego syn został grabarzem jak on a nie uczniem S...

Filozofowie i szarzy zjadacze chleba

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

FILOZOFOWIE I "SZARZY ZJADACZE CHLEBA" Świat ludzi składa się z różnych grup. Są ludzie pragmatyczni, którzy wiedzą czego chcą i jakim kosztem mogą to osiągnąć, niezmącenie dążą do celu. Są ludzie racjonalni, którzy potrzebują znać powody, zanim zaczną działać. Są też ludzie - "owce&...

Franciszek Bacon. Wiedzieć, aby móc

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Franciszek Bacon, Wiedzieć, aby móc Franciszek Bacon, Novum Organum. Tłum. J. Wikarjak. Warszawa 1955. I Człowiek, sługa i tłumacz przyrody, tyle może zdziałać i zrozumieć, ile z ładu przyrody spostrzeganiem lub umysłem zdoła uchwycić; poza tym nic nie wie ,i nic więcej nie może. XVII Nie mniej ...

Fryderyk Nietzsche, Wola mocy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

Fryderyk Nietzsche   Wola mocy       Człowiek nie szuka przyjemności i nie unika nieprzyjemności: rozumiecie, jak sławnemu przesądowi tutaj przeczę. Przyjemność i nieprzyjemność są to tylko skutki, jeno zjawiska towarzyszące, - czego człowiek chce, czego najmniejsza cząstka każdego organizmu żyjące...

Greccy filozofowie przyrody

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Greccy filozofowie przyrody. Grupa filozofów z VI i V wieku p.n.e. , których zainteresowania koncentrowały się na koncepcji przyrody i kosmosu. Zasadnicze pytanie, jakie sobie stawiali, dotyczyło pramaterii oraz początków wszechświata. Uważani są za twórców filozofii europejskiej. Tales z