Dr Anna Głodowska

note /search

Akredytywa dokumentowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2212

Wykład 5 - Akredytywa dokumentowa Akredytywa - oznacza każde porozumienie bez względu na jego nazwę lub opis, które jest nieodwołalne i przez to stanowi ostateczne zobowiązanie banku otwierającego do honorowania zgodnej prezentacji Honorowani...

Faktoring & Forfaiting

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2240

Wykład 7 - Faktoring & Forfaiting Faktoring - Jest to umowa między instytucją faktoringową - FAKTOREM - a dostawcą towarów lub usług - FAKTORANTEM - na podstawie której faktor nabywa wierz...

Gwarancja w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2814

Wykład 6 - Gwarancja w obrocie międzynarodowym Gwarancja - Jest pisemnym zobowiązaniem banku podjętym na podstawie zlecenia klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancję - beneficjenta zgodnie z jej treścią, w sytuacji, gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego zobowiązań umownych okre...

Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3332

Wykład 2 - Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym Polecenie wypłaty jest nieuwarunkowaną formą zapłaty za towar jednakże w rzadkich przypadkach importer może uzależnić wypłacenie należności eksporterowi od spełnienia przez niego określonego warunku, np. wydania dokumentów dotycz...

Weksle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1631

Wykład 3 - Weksle Weksel trasowany (Bill of Exchange): To dokument, w którym wystawca (trasant) poleca innej osobie (trasatowi) zapłacić w oznaczonym terminie określoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby (remite...

Wstęp do rozliczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Wykład 1 - Wstęp do rozliczeń Podział rozliczeń: Sposoby pieniężne: Przedpłata 100% Zaliczka (np. 30%) Zapłata gotówką Płatność za pobraniem Płatność w rachunku otwartym Płatność w zamian za dokumenty (uwarunkowane formy zapłaty) Inne formy rozliczania transakcji (rachunek zastrzeżony, kons...