Dr Anna Barczak

note /search

Metody numeryczne-opracowanie wykłady

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Metody numeryczne - opracowanie Wyznacznik macierzy trójkątnej = iloczyn elementów na przekątnej Układ oznaczony – jedno rozwiązanie Układ nieoznaczony – wiele rozwiązao Układ sprzeczny – brak rozwiązao Błąd wejściowy – niedokładne ...

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH Równania różniczkowe są to równania, które zawierają w swojej budowie pochodną. Równania te można podzielić ze względu na rodzaj pochodnej jaka w nich występuje. Jeżeli równanie zawiera pochodną funkcji jednej zmiennej wówczas nazywa się ona

Metody numeryczne-pytania i odpowiedzi 2

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868

1. Ile wynosi wyznacznik macierzy osobliwej: Macierzą osobliwą (zdegenerowaną) nazywa się macierz o wyznaczniku nieodwracalnym (zerowym). 2. napisać wzór na iloraz różnicowy 1-szego rzędu 3. kiedy wielomian aproksymacyjny będzie równy...

Pytania egzamin - Metoda numeryczna

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody numeryczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

Pytania do egzaminu z metod numerycznych Wyjaśnij na czym polega interpolacja i aproksymacja funkcji Interpolacja funkcji przy wykorzystaniu wielomianów interpolacyjnych Aproksymacja...