Dr Anita Mutwil - strona 2

note /search

Zarządzanie produkcją i usługami - zadanie 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

Zadanie domowe - ćwiczenia 2 Marketing - proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne. Etapy rozwoju mar ketingu (Dotychczasowy rozwój marketingu d...

Zarządzanie produkcją i usługami - zadanie 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 Otoczenie : Otoczenie podmiotu gospodarczego może być definiowane w różny sposób i klasyfikowane według różnych kryteriów Otoczenie przedsiębiorstwa - to zespół czynników wpływających na jego działanie. W l...

Definicja zarządzania - 5P - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1043

Zadanie domowe - ćwiczenia 1 Czym jest zarządzanie: Dla cybernetyka - sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji Dla socjologa - władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp. W klasycznej teorii organizacji - zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej...

Zarządzanie produkcją i usługami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

08.10.2012 Ćwiczenia 2 Na następne zajęcia przygotować o marketingu: Pojecie Orientacja funkcjonowania przedsiębiorstw (produkcyjna, dystrybucyjna, marketingowa) Koncepcja marketingu mix 4, 5, 7P Zarządzanie: Zamierzony cel Zespół działań, które z pomocą środków mają doprowadzić do określone...

Orientacja produkcyjna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

22.10.2012 Ćwiczenia 3 Orientacja produkcyjna: Zmieniła się na dystrybucyjna Towar napotkał bariery w sprzedaży - pojawiało się coraz więcej przedsiębiorstw a zbyt został ograniczony - podaż niezgodna z popytem W celu podwyższenia sprzedaży zaczęły pojawiać się: Promocje Obniżki cen Reklamy ...

Ćwiczenia - 3-otoczenie firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 Otoczenie: Otoczenie podmiotu gospodarczego może być definiowane w różny sposób i klasyfikowane według różnych kryteriów Otoczenie przedsiębiorstwa - to zespół czynników wpływających na jego działanie. W li...

Otoczenie przedsiębiorstwa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

29.10.2012 Ćwiczenia 4 Otoczenie przedsiębiorstwa - instytucje, procesy, zjawiska, czynniki, które oddziałują na przedsiębiorstwo. Mikrootoczenie - reakcja o charakterze zwrotnym, przedsiębiorstwo na nie oddziałuje i ono oddziałuje na przedsiębiorstwo.

Definicje zaopatrzenia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2387

Zadanie domowe - ćwiczenia 5 Zaopatrzenie - definicje: Zaopatrzenie - proces pozyskiwania dóbr i usług dla przedsiębiorstwa, działania zakupu towarów i usług dla przedsiębiorstwa. Zaopatrzenie - obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytko...

Koncepcja zaopatrzenia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

05.11.2012 Ćwiczenia 5 Na następne zajęcia - zaopatrzenie Nasza koncepcja: Stworzenie zintegrowanego systemu logistycznego (lepsze zintegrowanie i zarządzanie procesami produkcji i dystrybucji) Zatrudnienie pracowników w dziale logi...

Wykład - Zarządzanie produkcją i usługami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

12.11.2012 Ćwiczenia 6 Za tydzień przynieść kalkulatory Zaopatrzenie - pozyskiwanie dóbr i usług dla przedsiębiorstwa Logistyka zaopatrzenia a zaopatrzenie: Logistyka: 1837 - logistyka jako praktyczna sztuka przemieszczania armii Zarządzan...