Dr Anita Mutwil

note /search

Cykl życia produktu - pozycjonowanie produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Cykl życia produktu - okres od momentu wprowadzenia do momentu wycofania produktu z rynku : Wprowadzenie - przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z wypromowaniem produktu, Np. uzyskanie patentu na dobro , (w usługach nie ma patentów) Wzrost Dojrzałość Spadek ...

Zarządzanie produkcją i usługami - magazyn

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Magazyn - jednostka organizacyjno-funkcjonalna wyposażona w urządzenia transportowe posiadająca powierzchnie do składowania jak również dysponująca odpowiednią kadrą. Rodzaje magazynów - ze względu na rozwiązania konstrukcyjno-budo...

Zarządzanie produkcją i usługami - otoczenie ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Otoczenie ekonomiczne : Rozkład dochodów ludności Dostępność kredytów System bankowy w Polsce jest : 2 stopniowy (bank centralny i banki komercyjne) 3 stopniowy - z bankami spółdzielczymi Ma być łatwiejszy dostęp do kredytów : Jeżeli ktoś będzie posiadał konto przez pół roku, będzie mógł otrzy...

Zarządzanie produkcją i usługami - plan zakupów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Plan zakupów : Każdy surowiec i materiał ma swoją cenę - trzeba skorelować plan z budżetem Stosowanie kredytu kupieckiego Ilość i wartość tego, co kupujemy określa się za pomocą metody ABC : Założeniem jest podział surowców na 3 grupy 80 i 20 - 20% klientów dostarcza 80% przychodów, a pozostałe...

Planowanie potrzeb materiałowo surowcowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Planowanie potrzeb materiałowo-surowcowych : Potrzeby : Potrzeby brutto - nie bierze się pod uwagę ilości zapasów Potrzeby netto - ilości zapasów są uwzględniane Konstrukcyjne rozwiniecie wyrobu - rozłożenie wyrobu na czynniki pierwsze MRP : Czas podzielić na odcinki tygodniowe Konkretyzacja pot...

Zarządzanie produkcją i usługami - promocja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Promocja - pochodzi od łacińskiego promovare : Reklama - płatna, bezosobowa, skierowana do masowego odbiorcy (cechy reklamy), formy: Telewizja - odpowiednie godziny w czasie największej oglądalności Radio Prasa Internet Ulotki Plakaty Banery Jak trafić do odbiorców - trzeba lokować reklamę p...

Zarządzanie produkcją i usługami - SRM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

SRM - zarządzanie relacjami i dostawcami : Zarządzanie wydatkami w celu uzyskania stałej rentowności Proces zwiększania wartości dla klientów jest uzależniony od dostawców. Jednak ograniczone zasoby oraz technologie sprawiają ze większość firm skupia uwagę na integracji tylko z największymi dosta...

Zarządzanie produkcją i usługami - zaopatrzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Zaopatrzenie - pozyskiwanie dóbr i usług dla przedsiębiorstwa Logistyka zaopatrzenia a zaopatrzenie : Logistyka: 1837 - logistyka jako praktyczna sztuka przemieszczania armii Zarządzanie łańcuchem dostaw - najprostsza definicja logistyki Zaopatrzenie - proces pozyskiwania dóbr i usług dla przeds...

Zarządzanie produkcją i usługami - zapasy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Zapasy - dobra czasowo niezagospodarowane, surowce, materiały, produkcja gotowa, które przedsiębiorstwo wykorzystuje. Przyczyny występowania zapasów : Utrzymanie ciągłości produkcji - strumień wejścia i wyjścia Czynnik losowy - warunki pogodowe Koniunktura na rynku Upusty, rabaty Sezonowość dóbr Cz...

Zarządzanie i inne definicje z ćwiczen 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Zarządzanie: Zamierzony cel Zespół działań, które z pomocą środków mają doprowadzić do określonego celu Np. dla przedsiebiorstwa : maksymalizacja zysków , rozwój Najczęściej celem jest osiąganie zysku Rynek i konsumenci generują zysk Konsumentów interesuje jakość Popyt potencjalny - nie ma wy...