Dr Anetta Breczko - strona 7

Błąd ekwiwokacji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Błąd ekwiwokacji - występuje, gdy wyrażenie występujące w tekście w różnych znaczeniach jest traktowane jako mające w tym tekście jedno znaczenie. Określenie błędu polegającego na tym, że pewien z natury wieloznaczny termin, użyty w danej wypow...

Definicja realna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Definicja realna -zdanie, które podaje charakterystykę danego podmiotu lub przedmiotu, która właściwa jest tylko jemu. Chodzi o to by pojąć istotę danej rzeczy. Chodzi by charakterystyka rzeczy była tak dobrana, by na jej podstawie można było wnioskować o wszystkich ważnych cechach przedmiotu (np. d...

Desygnat nazwy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Desygnat nazwy - podmiot którego dana nazwa jest znakiem. W obrębie nazw wyróżniamy tzw. supozycje (role znaczeniowe danego wyrażenia), które kojarzą się z daną nazwą: supozycja prosta (koń p...

Funkcja zdaniowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Funkcja zdaniowa - wyrażenie opisowe, które zawiera zmienne (argumenty), które po dokonaniu odpowiednich podstawień na ich miejsce staje się zdaniem w sensie logicznym, np. „Każdy sędzia jest prawnikiem” (prawdziwe). Ale gdy zamienimy argu...

Idem per idem - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Idem per idem - (to samo przez to samo). Definicja, która popełnia ten błąd nikomu nie tłumaczy jakie znaczenie ma definiowane przez nas słowo. Występują 2 typy: Błędne koło bezpośrednie - błąd w definiowaniu gdy wyrażenie definiowane pojawia się w definensie. Błędne koło pośrednie - błąd w defini...

Ignotum per ignotum - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Ignotum per ignotum - (nieznane przez nieznane) - błąd w definiowaniu, gdy w definensie występuje wyrażenie, którego znaczenie nie jest znane temu, do kogo definicja była skierowana. Błąd polega na nieprzystosowaniu definicji do słownika osoby, dla której ta definicja jest przeznaczona. Choć może by...

Kategorie syntaktyczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

KATEGORIE SYNTAKTYCZNE (kategorie wyróżniane ze względu na funkcję, jaką pełnią wyrażenia w budowie zdań złożonych) zdanie - stwierdzenie czegoś nazwa - wyraz albo wyrażenie rozumiane jednoznacznie które nadaje się na podmiot lub orzecznik orze...

Odpowiedniki zdań w naszej świadomości - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Odpowiedniki zdań w naszej świadomości Nasza świadomość reaguje na dane słowa, jeżeli znamy dane pojęcia, np. dom, samochód. Wypowiadając swoje poglądy mamy do czynienia z 4 sytuacjami: sąd - wypowiada je osoba, która żywi przekonanie, że coś tak jest przypuszczenie - gdy mamy do czynienia z prze...

Prawo transpozycji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Prawo transpozycji: (p  q)  (-p  -q) Jeżeli p to q, to jeżeli nie p to nie q (np. Jeżeli Jasiu je, to mlaska. Jeżeli Jasiu nie je, to nie mlaska) Ten typ rozumowań powoduje, iż mamy możliwość prowadzenia tzw. rachunków zdań. Istnieje również

Typy ocen - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Typy ocen: preferencyjna -gdy z co najmniej dwóch preferujemy co najmniej jeden element. globalna -kiedy oceniamy, że czegoś jest więcej niż innego (np. Na świecie jest więcej wojen niż pokoju.). Pochodnymi wypowiedzi oceniających mogą być równoważniki zdań: ach, och, ech, hura. Uwaga istnieją wy...