Dr Anetta Breczko - strona 11

Język prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Język prawny - jest specjalistycznym językiem, w którym formułowane są przepisy prawa. Podstawowymi elementami języka prawnego są wypowiedzi normatywne, wyznaczające reguły powinnego zachowania. ...

Fakty prawne i społeczne-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

5. Fakty prawne - są to fakty społeczne, które twórca prawa (Ustawodawca) uzna za istotne i które są odzwierciedlone w przepisach. 6. Fakty społeczne - są to zdarzenia lub zachowania, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne. ...

Trójelementarna budowa przepisu prawnego-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

. Trójelementarna budowa przepisu prawnego: poprzednik - określony adresat i okoliczności funktor normotwórczy - norma powinnego zachowania ( może, musi, należy, zakazuje się ) następnik - określone skutki prawne ...

Błąd amfibologii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Błąd amfibologii - popełnia osoba, która wygłasza wypowiedź wieloznaczną ze względu na składnię, nie zdając sobie z tej wieloznaczności sprawy. Ten, kto jest świadomy tej wieloznaczności nie popełnia błędu amfibologii. ...

Niedopowiedzenie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Niedopowiedzenie - autor nie wypowiadając do końca jakiejś myśli pozostawia jej dokończenie domyślności czytelnika (proszę przygotować karteczki - wiadomo o jakie karteczki chodzi). ...

Język naturalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Język naturalny - język potoczny, powszechnej komunikacji między ludźmi, który tworzy się w sposób naturalny, żywiołowy, w długotrwałym procesie. Jego cechą bywa nieostrość, brak jednoznaczności formułowanych zwrotów. ...

Definicja nominalna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Definicja nominalna - wyrażenie podające informacje o znaczeniu danego słowa czy słów (wypowiedź II stopnia) ...

Definicja za szeroka - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

definicja za szeroka - gdy zakres definiensa obejmuje desygnaty nie wymienione w definiendum. np. „Adwokat to prawnik” ...