Dr Aneta Zglińska-Pietrzak

note /search

Analiza funkcji jednej zmiennej-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 784

Wykład 2 Analiza funkcji jednej zmiennej W niniejszym rozdziale zajmować będziemy się analizą funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Oznacza to, iż rozważamy funkcje, które posiadają tylko jeden argument, a ich wartościami są liczby rzeczywiste. Definicja 2.0.1. Funkcję f : X → R, gdzie X ⊂ R, X ...

Całka nieoznaczona i oznaczona-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 756

Wykład 4 Całka nieoznaczona W poniższym rozdziale zajmować się będziemy całkami nieoznaczonymi i oznaczonymi Riemanna. Zaczniemy od definicji. Definicja 4.0.1. Niech f : (a, b) → R. Funkcję F nazywamy funkcją pierwotną funkcji f , jeż...

Pochodna funkcji-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1344

Wykład 3 Pochodna funkcji W poniższym podrozdziale wprowadzimy pojęcie pochodnej funkcji. Postaramy się także pokazać wagę tego pojęcia oraz konsekwencje wynikające z istnienia funkcji pochodnej. Definicja 3.0.1. Wyrażenie postaci f (x) − f (x0 ) x − x0 lub analogicznie f (x0 + h) − f (x0 )...

Podstawowe informacje-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Wykład 0 Co każdy student wiedzieć powinien 0.1 Wzory skróconego mnożenia (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 a2 − b2 = (a + b) (a − b) (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3 (a − b)3 = a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3 0.2 Elementarne funkcje jednej zmiennej rzeczywistej 0.2.1 Podstawow...

Przestrzeń liniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Wykład 6 Przestrzeń liniowa Rn Niniejszy podrozdział stanowi wprowadzenie do teorii przestrzeni liniowych. Opanowanie tego materiału jest niezbędny do zrozumienia zasad posługiwania się macierzami oraz teorii rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych. Definicja 6.0.1. Przestrzenią lini...

Wstęp do matematyki-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

Wykład 1 Wstęp do matematyki 1.1 Elementy logiki Logika stanowi fundament matematyki. Podstawowe pojęcia logiki matematycznej są niezbędne, aby zrozumieć wnioskowanie. Zacznijmy od definicji zdania. Definicja 1.1.1. Zdaniem w sensie logicznym nazywamy wyrażenie, któremu możemy przypisać jedną z...

Macierze-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1302

Wykład 7 Macierze - podstawowe definicje W algebrze liniowej centralne miejsce zajmują przestrzenie liniowe. Niemożliwa jest jednak precyzyjna ich analiza bez pojęcia macierz...