Dr Aneta Wszelaki

note /search

Rachunkowość - Wszelaki Aneta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 10024

Rachunkowość to system informacyjny przedsiębiorstwa W ujęciu dynamicznym dzieli się na 3 podsystemy RACHUNKOWOŚĆ (SYSTEM) Podsystem gromadzenia danychpodsystem przetwarzania danychpodsystem prezentacji informacji Rachunkowość (definicja) To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, ...

Ewidencja kontraktów długoterminowych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2884

EWIDENCJA KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH przychodów z kontraktów długoterminowych Przychody ze sprzed (RMP) Rozliczenie Rozrachunki z produktów (usług) przychodów z umów odbiorcami 1 2 saldo końcowe saldo końcowe ct dt Bilans- pasywa (Rozliczenia Bilans- aktywa (Aktywa z tytułu międzyokresowe um...

Pojęcie i cechy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

Wprowadzenie Szczególnym rodzajem produktów są niezakończone usługi objęte długoterminową umowa. Uregulowania prawne polskie i międzynarodowe ograniczają się do tzw. Usług budowlanych z wyjątkiem działalności budowlanej wykonywanej przez deweloperów we własnym zakresie (własnymi siłami) z przeznacz...

Rodzaje kontraktów długoterminowych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

WYKŁAD 2 7.03.2012 Rodzaje kontraktów długoterminowych W praktyce gospodarczej wyróżnia się trzy typy umów kontrakt ów długoterminowych: umowy o cenach ryczałtowych, zwanych także stałymi umowa o cenę „koszt plus” ( typu koszt-plus) umowy tzw. mieszane Umowa o cenach ryczałtowych- jest to umow...

Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3388

, Powtórzenie do kolokwium nu mer 1 z rachunkowość i finanse ” - teoria Zakres materiału: Wstęp do rachunkowości: Pojęcie rachunkowości Przedmiot rachunkowości Podmiot rachunkowości Metody rachunkowości Funkcje rachunkowości Zakres rachunkowości Pojęcie bilansu Struktura bilansu Operacje w...

Obrót bezgotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2233

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY Obrót bezgotówkowy odbywa się poprzez rachunki bankowe. W danym banku można posiadać tylko jeden rachunek bieżący, natomiast pozostałe rachunki to tzw. rachunki pomocnicze. Banki prowadzą dla jednostek gospodarczych następujące rodzaje rachunków: rachunki bieżące- służące do gr...

Obrót gotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3010

Obrót gotówkowy Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się : w formie wpłaty lub wypłaty gotówki z kasy (obrót kasowy), w formie czeku gotówkowego (imiennego lub na okaziciela), w formie wpłaty gotówki: np. na rachunek bankowy wierzyciela lub rachunek własny w banku oraz wypłat gotówki za pośrednict...

Pojęcie aktywów pieniężnych-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1981

WYKŁAD 1 15-02-2012 egzamin - 6 czerwiec- traktowany jako pierwszy termin - z konsekwencjami zadania na egzaminie: RÓŻNICE KURSOWE, księgowania, rozrachunki i aktywa pieniężne - nazwy kont! Aktywa pieniężnie są elementem aktywów finansowych, pełniąc rolę płatniczą. Aktywa pieniężne są pojęciem s...