Dr Aneta Lipiec - strona 2

Procesy glebotwórcze. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2303

Złożoność procesów glebotwórczych. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej. Pedosfera to sfera kuli ziemskiej obejmująca gleby. Gleba to zewnętrzna powłoka skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, organicznych, wilgoci i ...

Wahania sekularne w Bałtyku_2006

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Długookresowe (sekularne) wahania Morza Bałtyckiego Zad anie: Na podstawie pliku danych obserwacyjnych średnich rocznych określić tempo transgresji lub regresji Bałtyku, reprezentatywne dla wybranej stacji . Realizacja: Zadanie można wykonać np. w excelu. Po wczytaniu pliku z danymi należy wykona...

Egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

Podaj cztery cechy różniące wodę morską od czystej, zwykłej wody (2p) a) b) c) d) 2. Podaj przykład składnika wody morskiej należącego do (2.5p): jonów metali śladowych substancji żółtych zawiesin e) gazów rozpuszczonych 3. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) h...

Egzamin - Gradient gęstości wody morskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzalność cieplna, d...

Kolokwium pytania gr 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Gr 2 1. Przedstaw horyzontalny rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym charakteryzuje się pionowy rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym ? 3. Co oznacza pojęcie ro realne w odniesieniu do...

Kolokwium pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

kartkowka I : 1. jak charakteryzuje sie horyzontalny rozklad temp wody w baltyku w wybranym sezonie 2.zasolenie wod w baltyku 3. pozrownaj sezonowy rozklad pionowy tem w baltyku południowym i botniku 4. porownaj zasolenie baltyku 5.jakie czynniki ksztaltują zasolenie baltyku 6. co decyduje o rozkla...

Kolokwium-oceanografia fizyczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

……………………………………… 1. Przedstaw horyzontalny rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym różni się piknoklina od termokliny i halokliny ? 3. Jak kształtuje si...

Pytania na egzamin - Gradient ciśnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

(imię nazwisko) 1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzalnoś...

Atmosfera - Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016

Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca kulę ziemską. Skład chemiczny atmosfery azot 78,08 % tlen 20,95 % argon 00,93 % dwutlenek węgla neon hel krypton 00,04 % wodór ksenon ozon Stałe składniki atmosfery: azotu, tlenu, argonu, w ilościach śladowych dwutlenek wę...

Metoda kwantyli, poziomy morza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Szacowanie maksymalnych poziomów morza met o dą kwantyli Dla projektowania budowli hydrotechnicznych niezbędna jest znajomość poziomów morza o zadanym prawdopodobieństwie ich występowania. Najważniejsze są stany wysokie, które mogą wystąpić raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, a najlepiej kilk...