Dr Aneta Flisikowski

Genetyka - aberacje chromosomowe

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Aneta Flisikowski
  • Genetyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1169

Aberracje Strukturalne             Anomalie strukturalne:       są to zmiany powstające na skutek pęknięć a  następnie łączenia się odcinków w odmiennym już  porządku, mają one ogromne znaczenie dla ewolucji,  ponieważ zmieniają położenie genów, a tym samym  wpływają na szansę rekombinacji.    Pr...

Genetyka - chromosomowe aberacje

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Aneta Flisikowski
  • Genetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365

Aberracja chromosomowa (mutacja chromosomowa) – zaburzenie polegające na zmianie struktury  lub liczby chromosomów. Do aberracji chromosomowych może dochodzić spontanicznie lub pod  wpływem czynników mutagennych (np. promieniowanie jonizujące, promieniowanie ultrafioletowe,  wysokiej temperatury)...

Referat o aberacjach chromosomowych

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Aneta Flisikowski
  • Genetyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

Aberracje strukturalne:   Niezrównoważone     –  rearanżacja powoduje dodanie lub utratę materiału chromosomowego   Zrównoważone     –  rearanżacja nie powoduje dodania lub utraty materiału chromosomowego   Zmiany struktur mogą być spowodowane:  ustawieniem się chromosomów homologicznych niep...