Dr Andrzej Stańda

note /search

Podstawy zarządzania - organizacja.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 2464
Wyświetleń: 4949

Podstawy zarządzania Część I Dr A. Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania andrzej.standa@ue.poznan.pl Dr Andrzej Stańda - Podstawy zarządzania 1 Literatura Literatura podstawowa • Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, AE w Poznaniu, 2007/6 ( rozdz....

Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 2821

Funkcja kontroli w zarządzaniu Część VI Dr Andrzej Stańda Funkcja kontroli w logice procesu zarządzania organizowanie realizacja planowanie motywowanie kontrolowanie Funkcja kontroli w zarządzaniu - istota kontroli • Ustalenie wyników i postępu działalności, interpretowanie stwierdzony...

Cele organizacji - Cele kierunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3906

Podstawy zarządzania Część III Cele organizacji Cele organizacji • Uniwersalnym celem organizacji jest dążenie do maksymalizacji powodzenia • Cel to antycypowany, przyszły stan jakichś rzeczy pod pewnymi względami cenny i przez to wyznaczający kierunek i strukturę działania • Typologia cel...

Budowa wewnętrzna organizacji struktura organizacyjna instytucji - om...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1309

Budowa wewnętrzna organizacji struktura organizacyjna instytucji Część IV Dr Andrzej Stańda 1 Istota struktury organizacyjnej Pojęcie struktury • Pochodzi od łacińskiego słowa struktura i oznacza budowę, rozumianą jako rozmieszczenie elementów oraz zbiór określonych relacji zachodzących mię...

Podstawy zarządzania - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1211

Organizacja to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do powodzenia całości. (T. Kotarbiński) Organizacja społeczna to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane działania ludzkie wykorzystu...

Lista pytań z Podstaw zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 1757

Lista pytań z Podstaw zarządzania: I. Organizacja i zarządzanie przegląd podstawowych pojęć 1. Przedstaw model Leavita. 2. Wymień cechy charakterystyczne organizacji.  Systemy otwarte( wpływ otoczenia, ale sam tez decyduje)  Systemy celowe (cel główny, cele szczegółowe) 

Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1001

Funkcja planowania – ujęcie strategiczne dr Andrzej Stańda Zarządzanie strategiczne Literatura 1. 2. 3. 4. 5. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa G. Gierszewska, ...

Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2044

Motywacja jako funkcja zarządzania Część V Dr Andrzej Stańda Motywacja jako funkcja zarządzania • Istota motywacji • Movere – uruchamiać, wprawiać w ruch • Motywacja – proces, który określa wybór między różnymi aktywnościami; teoria motywacji powinna objaśniać, dlaczego człowiek preferuje ...

Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2702

Podstawy zarządzania dr Andrzej Stańda Część II Proces zarządzania – funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania Zarządzanie to kierowanie ludźmi w procesie gospodarowania zasobami organizacji dla realizacji jej celów w sposób zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania • Układ funkcjonal...

Motywacja - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel, Funkcja motywowania jako funkcja zarządcza, Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, Narzędzia motywacyjne, Motywowanie jako proces ....