Dr Andrzej Słaboń

note /search

Początki filozofii

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2226

Z notatki można dowiedzieć się również jakie poglądy na świat mieli: Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Arystyp z Syreny, Platon, Gorgiasz, Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Francis Ba...