Dr Andrzej Słaboń

Początki filozofii

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Słaboń
  • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

Z notatki można dowiedzieć się również jakie poglądy na świat mieli: Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Heraklit z Efezu, Demokryt, Pitagoras, Sokrates, Arystyp z Syreny, Platon, Gorgiasz, Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Francis Ba...