Dr Andrzej Raczyk

note /search

Decyzje przestrzenne a budżet

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

Decyzje przestrzenne a dochody budżetów lokalnych. Wzrost dochodów: Opłaty z podatku gruntowego ( tereny rolne - nierolne, mieszkaniowe ekstensywne - mieszkaniowe intensywne, przeznaczone pod działalność gospodarczą) Opłaty z podatku od nieruchomości Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - „r...

Planowanie na poziomie europejskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

Planowanie przestrzenne na poziomie europejskim i krajowym: Traktat z Maastricht - 1991 zapisy dotyczące polityki przestrzeni (transeuropejskie sieci komunikacyjne) Traktat o Wspólnocie Europejskiej (1992)- utworzenie Funduszu Spójności

Planowanie przestrzenne na poziomie kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344

Cele, kierunki zrównoważonego rozwoju. Cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ( 2004): - najważniejszy i nadrzędny dokument planistyczny - czas obowiązywania do 2025 Przyjmowany Rozporządzeniem Rady Ministrów, przedkładany do informacji sejmowi KPZK określa: Uwarunkowania Cele i ...

Egzamin-Planowanie przestrzenne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1736

Planowanie przestrzenne 1. Materialne środowisko człowieka złożone ze środowiska naturalnego oraz trwałego zainwestowania to: c ) Przestrzeń geograficzna 2. Wybierz niewłaściwe sformułowanie. Obszar problemowy to: b) Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego ot...

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

Koncepcje sieci obszarów chronionych Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych ( wsoch ) Ekologiczny system obszarów chronionych ( esoch ) Econet Natura 2000, system informacji o środowisku CORINE WSOCH: Koncepcja powstała w 197...

Przestrzeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1512

Użytkowanie terenu - pojedyncze działki Wykorzystanie praktyczne wiedzy bez uprawnień specjalnych : - projektowanie dokumentów planistycznych na poziomie krajowym (koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zapewniające działania) - członkowie zespołów przygotowujących d...

Stan prac planistycznych w kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Stan plac planistycznych w kraju Wg stanu z 2005r. Posiadało dokument - 2433 gminy ( 98,2%) Nie posiadało - 45 ( Legionowo, Wyszków, Siemianowice śląskie …) Zaledwie 7% Studiów było w technologii GIS Koszt opracowania - 0 - 1,4 mln zł ( Wrocław ) Zawartość: Ponad 83 tys. km 2 ( 27% pow. kraju...