Dr Andrzej Pielecki

note /search

Metody badań pedagogicznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 2884
Wyświetleń: 9135

...Metodologia – naukowców łączy stosowana metodologia , a nie stosowany przedmiot ich badań. Metodologia nauk , to system jasno określonych reguł i procedur , do których odwołują się badania , będące podstawą ewaluacji wiedzy. System ten jest zmienny , bo jest ciągle ulepszany. To system reguł ...

Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka kształcenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2429

...Na początku XIX w. bardzo popularne były metody Freubla, które oparł na pomysłach Pestalozziego. Jego metoda była oparta na harmonijnym łączeniu kształcenia umysłowego, moralnego, estetycznego i fizycznego. Szczególny nacisk kładąc na wczesne rozpoczynanie zorganizowanych oddziaływań wychowa...

Skale nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa- omówienie (sem.IV...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2261

Andrzej Pielecki, Metody badań pedagogicznych, Skale: nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa Skala jest szeregiem zdań ułożonych według określonego porządku wyczerpujących możliwe określenia 'badanego zjawiska, cechy lub układu. Najprostszym przykładem skali będzie np.: „Wpływ rodziny na wyc...