Dr Andrzej Nowak

note /search

Administracja nauka

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2387

Przygotowana została na przedmiot administracja wykładany na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania przez dr Andrzeja Nowak. Tematem przewodnim jest nauka o administracji. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: pozycja i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, portret...

Potrzeby polityczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6608

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, a prowadzi je dr Andrzej Nowak. Notatka składa się z 4 stron. Dyspozycja motywacyjna oznacza, że jakiś system celów jest dla kogoś systematycznie ważny i ponawiany. Na przykład w pracy naukow...

Historia administracji - Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji -...

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4802

doc. Notatka na temat: Samorząd terytorialny i zawodowy w Galicji doby autonomii, zawiera takie informacje, jak: przemiany ustrojowe w monarchii austriackiej - położenie Galicji po wprowadzeniu autonomii, podział terytorialny i administracja rządowa Galicji, organy autonomiczne i samorząd, samorz...