Dr Andrzej Moryl - strona 3

Hydrologia i hydrogeologia-pytania na egzamin 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

Wymienić okresy ery kenozoicznej. Kiedy na terenie Polski zakończyło się ostatnie zlodowacenie. Wymienić epoki okresu trzeciorzędu - charakterystyczne utwory geologiczne dla tego okresu. Charakterystyka procesów endogenicznych, Wymienić te pr...

Ruchy wody podziemnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Ruch wody podziemnej, płynięcie wody podziemnej - R. w. p . może mieć zróżnicowany charakter uzależniony od przestrzeni hydrogeologicznej, w której ma miejsce oraz od warunków fizycznych: prędkość, kierunek, wysokość hydrauliczna, ciśnienie, przyspieszenie, pęd, tor. o przepływie mówimy, gdy rozpatr...

Siatka hydrodynamiczna przepływu, metody konstruowania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3703

Siatka hydrodynamiczna przepływu. Metody konstruowania. SIATKA HYDRODYNAMICZNA: siatkę możemy interpretować: 1). linie prądów ψ(x,y) - są to takie linie do których wektory prędkości (chodzi tu o prędkość filtracji a nie o prędkość rzecz...

Siatka hydrodynamiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1456

Siatka hydrodynamiczna (Praktyczne aspekty wykorzystania w obliczeniach inżynierskich) 882. Siatka hydrauliczna (siatka hydrodynamiczna) ang. flow net Siatka ortogonalna linii prądu i linii ekwipotencjalnych odtwarzająca strukturę hydrodynamiczną strumienia płaskiego, stanowiąca graficzny obra...

Skały osadowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Skały osadowe w zależności od sposobu powstania oraz czynników które uczestniczą w ich tworzeniu dzielimy na: okruchowe, pochodzenia organicznego i poch. chemicznego. Okruchowe powstają w wyniku nagromadzenia składników mineralnych pochodzący...

Spadek hydrauliczny i krytyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 6265

Spadek hydrauliczny, spadek krytyczny. Prawo Darcy`ego i zakres jego ważności. SPADEK HYDRAULICZNY: Różnica wysokości hydraulicznej między dwoma punktami położonymi na jednej linii prą...

Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie - Hydrogeologi...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2107

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 6 Temat: Dopływ do studni w warukach ustalonych, wyznaczenie parametrów hydrogeologicznych na podstawie wyników próbnego pompowania 1) Studnia eksploatacyjna jest zlokalizowana w warstwie wodonośnej o zwierciadle...

Dopływ do studni w warunkach ustalonych - sprawozdanie - Współczynnik...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2478

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 5 Temat: Dopływ do studni w warunkach ustalonych 1. Rozwiązać ogólne równanie różniczkowe filtracji osiowo-symetrycznej (wykorzystując warunki brzegowe I rodzaju), stanowiące matematyczny model dopływu do studni. Wyprowadzić wzory na całkowity dopływ do studni Qo dla pr...

Obliczenia filtracji na podstawie siatki hydrodynamicznej-sprawozdanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

Hydrogeologia Ćwiczenie nr 7 Temat: Obliczenia filtracji na podstawie siatki hydrodynamicznej. Na podstawie podanej siatki hydrodynamicznej filtracji w jednorodnym podłożu jazu obliczyć: - całkowite natężenie przepływu filtracyjnego...