Dr Andrzej Lulek

note /search

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 1

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Model Stiglera, cechy oligopolu W modelu zakłada się, że współzależność między oligopolistami polega na tym, że jedno z przedsiębiorstw oligopolu podnosi cenę na swoje dobro, pozostali przedsiębiorcy nie podnoszą cen lub zwiększają w mniejszym stopniu w nadziei przyciągnięcia dodatkowych klientów. ...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

Model Edgewortha, model Chamberlina Model Edgewortha - przyjmuje się, że cena jest zmienną decyzyjną, natomiast produkcja jest wielkością wynikową. Ponieważ duopoliści posiadają ograniczone zdolności produkcyjne, cena sprzedaży (jednakowa dla obydwu producentów) może się zmieniać w granicach wyznac...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127

Bariera wejścia monopolu Bariery: - jest jeden właściciel - monopolista jest w posiadaniu patentu lub praw autorskich - monopolista posiada wyłączność na produkcje lub sprzedaż Krzywa dochód-konsumpcja (definicja) Krzywa dochód-konsumpcja - geometryczny zbiór punktów równowagi konsumenta, dla wsz...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 4

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Model zasady wyboru konsumenta Model zasady wyboru konsumenta pozwala przewidywać reakcje konsumentów na zmiany warunków rynkowych. Model ten, wychodząc od gustów i preferencji, opisuje zachowanie nabywców oraz objaśnia, co mogą oni osiągną przy swoich dochodach i danych cenach. Składa się z nastę...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 5

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Dyskryminacja cenowa i różnicowanie cen Dyskryminacja cenowa - praktyka różnicowania ceny za jednostkę zasadniczo tego samego dobra. Stosowana jest w celu zmaksymalizowania zysku przez dopasowanie cennika do krzywych popytu nabywców, przejmując jak największą część

Mikroekonomia - Tezy na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

Zestaw 1 Model Stiglera, cechy oligopolu Efekty skali, rodzaje Dobra normalne i pośrednie Elastyczność cenowa popytu (definicja) Prawo malejącej użyteczności krańcowej Ograniczenie budżetowe (definicja i wykres) Dyskryminacja cenowa I, II i III stopnia Kartel (definicja) Zestaw 2 Model Edg...

Mikroekonomia - Wykłady 1 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

MIKROEKONOMIA - wykład I - 07.10.2008r. Przedmiot ten to sam rdzeń ekonomii. Adam Smith- ojciec ekonomii. Ekonomie szczegółowe - różny rodzaj działalności. Nauki pomocnicze - dyscypliny innych nauk, z których czerpie ekonomia. Od kilkudziesięciu lat ekonomia dzieli się na: Mikroekonomię - zaj...

Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

X - 13.01.2009r. Jakie metody stosowane są do badania reakcji siły konsumenta na zmianę ceny? ELASTYCZNOŚĆ CENOWA - popyt reaguje na zmianę ceny. Prowadzimy badania na dwóch zmiennych, reszta ceteris paribus. Możemy za cenę podstawić d...