Dr Andrzej Jagielski

note /search

Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 5460

Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości Pomiar bezpośredni polega na przyłożeniu wzorca odległości, jakim jest przymiar o znanej długości l, do mierzonego boku i i odczytanie na podziałce przymiary jego długości. Jeśli bok mierzony jest dłuższy od przymiaru na całkowitą jego długość składa się...

Generalizacja Kartograficzna- oprcowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4438

Generalizacja Kartograficzna Generalizacja kartograficzna – jest to proces kartograficzny polegający na zmniejszeniu szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych i uzależniony jest od skali mapy lub tematyki i przeznaczenia. Wraz za zmniejs...

Kąty pionowe, ich pomiar, błąd miejsca zera- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 3136
Wyświetleń: 16226

Kąty pionowe, ich pomiar, błąd miejsca zera (indeksu) Kąt pionowy jest to kąt, którego obydwa ramiona leżą w płaszczyźnie pionowej, przy czym jedno ramię jest zawsze stałe, poziome lub pionowe, zaś drugie ramię – zmienne, wyznaczane przez oś celową

Mapa zasadnicza- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3612

Mapa zasadnicza (mapa gospodarcza Kraju), skala i treść mapy Mapa zasadnicza – jest to źródłowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementów ewidencji gru...

Mapa, skala mapy, podziałka- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3836

Mapy Zastosowanie w geodezji zasady „od ogółu do szczegółu” Zasada „od ogółu do szczegółu” polega na wyrównywaniu bądź pomiarze najpierw elementów większych, wyjściowych a następnie elementów mniejszych zawartych w tych wyjściowych. Zastosowania:  przy obliczaniu powierzchni obręb → komplek...

Najwaąniejsze jednostki miar stosowane w geodezji- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3843

Najważniejsze jednostki miar stosowane w geodezji Miary długości metr – to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299792458 sekundy. kilometr – hektometr – metr –...

Niwelacja reperów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4753

Niwelacja reperów Reperami nazywamy punkty w terenie, o znanej wysokości względem przyjętego poziomu odniesienia, utrwalone metalowym znakiem (metalowy słupek na fundamencie albo głowica stalowa w murze budynku lub skale) i stanowi punkt wyj...

Obliczenie współrzędnych przecięć prostych- wzory

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Obliczenie współrzędnych przecięć prostych Wzory na współczynniki ogólnych równań obu prostych: 0 YP  YA XP  XA ;  ΔyAB ΔxAB 0 C YP  YC XP  XC  ΔyCD ΔxCD B P prosta 2 A prosta 1 D a1  ΔyAB a2  ΔyCD ; b1  ΔxAB ; b2  ΔxCD c1   YA  XA  ΔyAB ΔxAB c2...

Odwzorowania 1992 i 2000- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Odwzorowania "1992" i "2000" Do określania współrzędnych punktów osnowy poziomej i sporządzania opracowań kartograficznych utworzono w Polsce nowe układy współrz. 1992 i 2000 oparte na współrz. geodezyjnych B, L . Układ "1992" Jest stosowany przy sporządzaniu

Opis topograficzny punktu geodezyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 19439

Opis topograficzny punktu geodezyjnego Dla każdego punktu osnowy geodezyjnej, podlegającego trwałej stabilizacji, należy sporządzić dokument zwany opisem topograficznym. Podstawowe zadania, dla których wykonuje się opis topograficzny ...