Dr Andrzej Dumała - strona 2

Priorytety PZ RP 2012-2016- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

1). Promocji Polski za granicą, stwierdzono, że skuteczna promocja Polski jest jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej polskiej dyplomacji, aby budować markę ogólnoświatową i marki branżowe, wspomagać turystykę, inwestycje zagraniczne. Polska powinna być postrzegana jako partner gwarantujący najw...

Sieci transgraniczne w polityce zagranicznej Polski- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Sieci transgraniczne w polityce zagranicznej Polski - euroregiony. euroregiony - obszary współpracy transgranicznej, powstające między umowami jednostek samorządów terytorialnych, które leżą na danym obszarze i chcą współpracować. Idea euroregionów narodziła się w Europie Zachodniej, pierwszy

Stosunki Polski z państwami Afryki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Stosunki Polski z państwami Afryki. Po upadku kolonializmu Polska mogła nawiązywać stosunki dyplomatyczne z nowymi państwami, bo nie miała tam przeszłości kolonialnej. Afryka zaś kusiła potencjałem surowcowym i możliwością wymiany handlowej. Zaangażowanie Polski w relacje w tamtym obszarze wynikały...

Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 623

Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r. UE(od 1993, wcześniej WE) to jedna z najważniejszych zmiennych w Polityce zagranicznej RP. Ewoluowała od zmiennej orientującej(przed wstąpieniem do UE) do zmiennej organizującej PZ. Można wyróżnić 5 faz PPZ w stosunku do UE po 1989 r.: Pier...

Uwarunkowania polityki zagranicznej RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 630

Uwarunkowania polityki zagranicznej RP Uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej Polski: Demokratyczna transformacja ustrojowa(zwrócenie się w stronę demokracji to automatyczne zwrócenie się o pomoc w stronę państw zachodnich...

Zagraniczna polityka kulturalna RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1099

Zagraniczna polityka kulturalna RP Kultura jest istotnym obszarem w zakresie polityki zagranicznej państwa. Urasta do rangi „trzeciego filaru” w polityce zagranicz...

Polityka wobec Polonii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Polityka wobec Polonii. Poza granicami RP przebywa 15-16 milionów osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia nieposiadających polskiego obywatelstwa, w tym liczna grupa obywateli polskich. Podtrzymywanie i wspieranie kontaktu Diaspory z Macierzą jest obowiązkiem państwa zapisanym w art. 6 ...

Pojęcie i elementy teorii polityki zagranicznej- wprowadzenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1106

Wprowadzenie - pojęcie i elementy teorii polityki zagranicznej „Tak naprawdę, to polityka zagraniczna jest polityką wewnętrzną ubraną na wyjściowo” Hubert H. Humprey (wiceprezydent USA) „Polityka wewnętrzna może nas zawieść; polityka zagr...