Dr Andrzej Dumała

note /search

Stosunki polsko- rosyjskie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1771

Stosunki polsko - rosyjskie. Uwarunkowania stosunków polsko - rosyjskich: 1). Historyczne(obawa o odnowienie hegemonii rosyjskiej. Z kolei Rosja ma do czynienia z przeszłym wasalem, który teraz chce być równoprawnym partnerem) 2). Gospodarcze(zależność od rosyjskich surowców energetycznych) 3). ...

Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721

Ekonomiczna polityka zagraniczna. W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje obok siebie kilka, znaczeniowo nieco odmiennych, terminów takich jak: „dyplomacja gospodarcza” „dyplomacja ekonomiczna” „dyplomacja handlowa” Niezależnie jednak od ich konkretnej treści i zakresu, wszystkie oznaczają...

Kierunki i koncepcje polityki zagranicznej RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1470

Kierunki i koncepcje polityki zagranicznej RP - ciągłość i zmiana Problem - z którym Polska nie potrafiła sobie przez długi czas radzić - dopasowanie jej polityki zagranicznej polityki bezpieczeństwa do wymogów sytuacji geopolitycznej państwa. Nie zawsze zresztą była to wina polityki, niekiedy zwyc...

Polityka Polski wobec państw azjatyckich- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Polityka Polski wobec państw azjatyckich. Chiny Relacje z Chinami były ugruntowane w 1949 r. Polska była jednym z pierwszych państw, które ChRL uznały. Stosunki między ChRL a PRL były jednak dalej uzależnione od ZSRR i pogorszenie się stosunków na linii ZSRR i ChRL wpłynęło na stosunki tej ostatni...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Polityka rozwojowa / pomocowa RP Pomoc rozwojowa - za oficjalną definicję pomocy rozwojowej uznaje się tę przyjętą przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), który je...

Polityka RP wobec Litwy i Białorusi- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 343
Wyświetleń: 707

Polityka RP wobec Litwy i Białorusi. Uwarunkowania historyczno - kulturalne: W stosunkach z Białorusią historia nie stanowi problemu. Wręcz przeciwnie, z historii wynika wspólna państwowość w czasach I Rzeczypospolitej oraz bardzo bliskie związki kulturalne. Białoruś - inna religia, katolicyzm vs...

Polityka zagraniczna Polski wobec Francji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861

Polityka zagraniczna Polski wobec Francji Francja była jednym z państw, z którymi Polska najszybciej rozwinęła stosunki po 1989 roku ⇒ czynniki polityczne, historyczne, kulturowe i emocjonalne. Odbywały się dwustronne wizyty, z...

Polityka zagraniczna RP wobec Ukrainy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1610

Polityka zagraniczna RP wobec Ukrainy Ukraina zawsze zajmowała szczególne miejsce w koncepcji polskiej polityki wschodniej. Dla Polski niepodległa Ukraina miała kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozpadu ZSRR i osłabienia Rosji, przeciw jej imperialnej pozycji. Dla Polski istnieje więc ścisła wspó...

Polska prezydencja 2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

POLSKA PREZYDENCJA 2011 Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011 1000 projektów artystycznych w kraju i 400 wydarzeń zagranicą Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji odpowiadał Narodowy Instytut Audiowizualny, a Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji realizował Instytut A...