Dr Andrzej Dawidowicz

note /search

SQL'owy tip na egzamin

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Programowanie komputerów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w zapytaniu poszukując np. nazwisk A, Ą, e, ę, z,ż,ź miast używać OR, można użyć: u.nazwisko LIKE '".$sLitera."%' COLLATE utf8_general_ci ...