Dr Andrzej Czajkowski

note /search

Analiza struktury (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1638

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Analiza struktury (zadania) ARKUSZ 1 ANALIZA STRUKTURY Zad.1. Porównano strukturę pracowników zakładu A i B pod względem wykształcenia. Ocenić stopień podobieństwa pracowników zakładów ze względu na wykształcenie stosując wskaźnik podobieństwa struktur. wy...

Statystyka - Cechy statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1883

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład II – Cechy statystyczne Cechy statystyczne można podzielić na ilościowe (mierzalne) i jakościowe (niemierzalne). Cechę nazwiemy mierzalną jeżeli poszczególne wartości tej cechy dają się wyraz...

Statystyka - Dynamika (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2541

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Dynamika (zadania) Zad.1. Przeciętne zatrudnienie w Polsce w latach 1989-1992 przedstawia tablica lata 1989 1990 1991 1992 przeciętne zatrydnienie (tys. osób) 12153,8 11375,4 10405,6 9575,1 a) wyznaczyć i zinterpretować indeksy jednopodstawowe (1989=...

Statystyka - Korelacja (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2380

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Korelacja (zadania) Zad.1. Producent napojów zgromadził dane o wielkości zamówień hurtowni (Y) i średniej temperaturze dobowej (X) w okresie lipiec-sierpień dla przypadkowo wybranych 10 dni. Dane w tablicy: Średnia temperatura dobowa 18 24 29 20 35 18 ...

Statystyka - Statystyka, badania stochastyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład I – Statystyka, zbiorowości, badania Statystyka jest nauką o metodach ilościowych, badania prawidłowości zjawisk (procesów masowych). Przez zjawisko masowe należy rozumieć takie zjawisko, które...

Statystyka - Wzory statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3332

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wzory statystyczne Analiza struktury 1 n 1 n 2 2 S    x i  x    xi  x 2 n i 1 n i 1 n wi  i  100% n 2 x 1 k 1 k 2 2 S   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i 1 n i 1 1 k 1 k 2 2 2   S x   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i1...

Statystyka - Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1134

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Zagadnienia do egzaminu 1. Cechę statystyczną niemierzalną nazywamy skokową jeżeli: Przybiera tylko niektóre wartości z pewnego przedziału liczbowego. 2. Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu ćwiartkowym, wyrażony w procentach oznacza: Jaki procent med...