Dr Andrzej Buczek - strona 4

Polityka fiskalna a łagodzenie skutków recesji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

POLITYKA FISKALNA A ŁAGODZENIE SKUTKÓW RECESJI POLITYKA FISKALNA - są to działania państwa wykorzystujące podatki i wydatki budżetowe w celu stabilizacji gospodarki i realizacji innych celów społecznych i ekonomicznych. Aktywna polityka fiskalna - polega na świadomej interwencji państwa w polityk...

Zasady opracowywania i uchwalania budżetów jednostek samorządu terytor...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W KIELCACH PRACA ZALICZENIOWA „ Zasady opracowywania i uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego” Nr albumu: Kierunek: administracja Studia: niestacjonarne Rok studiów: II Wykładowca: dr Andrzej Buczek Kielce, 2013 Budżet jednostki samorządu...

Państwowy dług publiczny - Progi ostrożnościowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Dług publiczny - art. 216 ust. 5 Konstytucji Art. 72. [Państwowy dług publiczny] 1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1) wyemitowanych papierów wartościowych o...

Prawo podatkowe - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 7098

...Obowiązek podatkowy Art. 4. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązanie podatkowe Art. 5. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające ...

Organy podatkowe i ich właściwości

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

PRAWO PODATKOWE Organy podatkowe 1 . Pojęcie organu podatkowego - istota stosunku prawno-podatkowego - dwustronny charakter - podmiot czynny - podmiot bierny - podmiot uprawniony (wierzyciel podatkowy) - podmiot zobowiązany (dłużnik podatkowy) - organ podatkowy - strona (podatnik, płatnik, in...

Powstanie obowiązku podatkowego

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

PRAWO PODATKOWE Powstanie obowiązku podatkowego Określenie przez normę prawną w sposób generalny zakresu podmiotowego danego podatku, jak wyżej podkreślono nie rodzi, automatycznie, po stronie tych podmiotów obowiązku płacenia tego podatku. Podobnie jest w odniesieniu do zakresu przedmiotowego.

Zeznania podatkowe - Obowiązek składania zeznań

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

PRAWO PODATKOWE Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207) tekst jednolity z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 8...

Klasyfikacja podatków, rodzaje opodatkowania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3689

PRAWO PODATKOWE Względna wysokość podatku - rodzaje opodatkowania Odniesienie stawki podatkowej do podstawy opodatkowania prowadzi w konsekwencji do ustalenia kwoty danego podatku. Kwota podatku nazywana bywa bezwzględną wysokością podatku. Jeżeli natomiast kwotę podatku odniesiemy do podstawy op...