Dr Andrzej Bednarz

note /search

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wy...

Prawo o zgromadzeniach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

Prawo o zgromadzeniach: Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Prawo do zrzeszania się gwarantuje nam także Konstytucja oraz Umowy międzynarodowe, tj.: Europejska Konwencja o Ochronie praw i wolności człowieka, Powszechna deklaracja praw człowieka. Zgromadzeniem jest zgrupowan...

Tworzenie stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Tworzenie stowarzyszeń Osoby w liczbie, co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucj...

Typologia stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Typologia stowarzyszeń: stowarzyszenie zwykłe związki stowarzyszeń Ad. 1 Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Osoby w liczbie, co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szc...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Fundacje - Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 Fundacje zawsze tworzone są dla szczytnych celów, czyli celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowi...

Majątek stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Majątek stowarzyszenia Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i ...

Koncepcje dróg do niepodległości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

Koncepcje dróg do niepodległości Po utracie niepodległości w 1945r. powstały 2 nowe koncepcje odzyskania jej. Jedna to droga do niepodległości w oparciu o ugodę i lojalizm. Natomiast druga koncepcja kowalka zbrojna, powstańcza - irredenta. Ugoda i lojalizm jest postawa najbardziej zachowawczą, to p...

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Koncepcje granic Polski podczas II wojny światowej: stanowisko ugrupowań rządu na emigracji i PPR. Z książki: Najpełniejszy i najbardziej udokumentowany program zmian terytorialnych przedstawiał ośrodek rządowy. Nowe granice Polski miały być przede wszystkim bezpieczniejsze ,ale także powinny być ...

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1148

Koncepcje polityczne w okresie I wojny światowej: aktywiści, pasywiści, rewolucjoniści Aktywiści - obóz związany z Austro-Węgrami. Nazwa - zakładali aktywna role Polaków poprzez czyn zbrojny u boku Austro-Węgier. Oczekiwano powstania Austria-...

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Kwestia socjalna w myśli politycznej PPS. PPS stawiała ideę niepodległej Rzeczypospolitej demokratycznej. PPS zakładala, że w Polsce musi istnieć demokratyczne prawo wyborcze, które pozwoli wyłonic Parlament i zdecydować o formie ustroju. Polska miała być państwem praw obywatelskich -wolność słowa,...