Dr Alina Karska

note /search

Statystyka - zmienna losowa ciągła i skokowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4018

Notatka zawiera takie informacje, jak: zmienna losowa ciągła i skokowa, rozkład niejednostajny prostokątny, obliczanie prawdopodobieństwa, rozkład normalny, rozkład empiryczny, rozkład normalny standaryzowany, funkcja zmiennych losowych, estymacja przedziałowa, dystrybuanta w punkcie, metoda punktow...