Dr Alina Karska

Statystyka - zmienna losowa ciągła i skokowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Alina Karska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3948

Notatka zawiera takie informacje, jak: zmienna losowa ciągła i skokowa, rozkład niejednostajny prostokątny, obliczanie prawdopodobieństwa, rozkład normalny, rozkład empiryczny, rozkład normalny standaryzowany, funkcja zmiennych losowych, estymacja przedziałowa, dystrybuanta w punkcie, metoda punktow...