Dr Alicja Kasperowicz-Stępień

note /search

Egzamin - pytania z opracowaniem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 4970
Wyświetleń: 10367

...1.Budżet państwa, a fundusze celowe - Porównaj budżet państwa z funduszami celowymi: Budżet państwa - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Budżet państwa jest aktem prawnym: podstawa tworzenia budżetu - ustawa przyjmowan...

Finanse - Wykłady - podatek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 5068

...Finanse Wykład 1 Finanse: ogół zjawisk ekonomicznych związany z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych Przedmiotem nauki finansów jest ruch pieniądza: kreacja pieniądza w syste...