Dr Alicja Jurgiel

note /search

Andragogika wykład

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Andragogika
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 6188

ANDRAGOGIKA - wykłady Wykład 1. Andragogika - jest to teoria szeroko rozumianego uczenia się dorosłych w szkole i poza nią, czyli refleksja nad praktyką edukacji dorosłych (andragogika nie jest o tym jak skutecznie nauczać dorosłych). Edukacja dorosł ych - dotyczy realnej praktyki uczenia się i...