Dr Alicja Boryło

note /search

Zadania z poprawy

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Analityczna kolo   Oblicz, jaki będzie potencjał roztworu po dodaniu do 40 ml soli Fe(II) o stężeniu 0,1 M 36 ml oraz  67 ml roztworu nadmanganianu potasu o stężeniu 0,01 M ( E0 MnO4-/Mn2+ =1,510 V; E0  Fe2/Fe3+ =0,771 V). 2. O ile jednostek zmieni się pH nasyconego roztworu Bi(OH)3, jeżeli po do...

Pytania z kationów

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

1. dlaczego jony Pb 2+ wykrywa się zarówno w I grupie kationów, jaki i w 1 podgrupie II  grupy kationów? 2. Jak przebiega reakcja pomiędzy chlorkiem rtęciawym a amoniakiem? 3. Dlaczego do wytrącania chlorków kationów I gr nie wolno używać stężonego kwasu  solnego? ...