Dr Alfons Sobierajski

Przestrzeń publiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Przestrzeń publiczna Przestrzeń publiczna jest sferą, w której człowiek zaistnieć może potencjalnie dla wszystkich innych ludzi, tzn. nie tylko dla tych, z którymi przebywamy z własnego wyboru. H. Arent → pojęcie tego co publiczne, możemy rozumieć przynajmniej dwojako: ” Jako to, co może być widzi...

Rozum publiczny - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Rozum publiczny - Rozum to pojęcie o wydźwięku filozoficznym. Rozumność to rozwinięta kompetencja, taka że istota jest zwrócona racjonalnie ku światu zewnętrznemu oraz swojej własnej świadomości. Rozumiemy świat przypisując mu taki sens jaki on dla nas posiada. Prawidłowości przyrodnicze poznaje...

Princypium uniwersalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Princypium uniwersalizacji Dzięki potrójnej abstrakcji można uznać, iż Kant oczekuje za wskazaniem najlepszej racji za rozwiązaniem dylematu moralnego. Żądanie wskazania najlepszych racji implikuje, iż owe racje będą stanowiły w sposób analogiczny do faktów, swoiste uzasadnienie dla sformułowania o...

Kontraktualizm - sposób argumentacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303

Pojęcie teorii kontraktualistycznych ma zastosowanie zarówno wobec klasycznych teorii społecznych, jak i w odniesieniu do XX-wiecznych koncepcji (Rawls, Nozick). Zauważyć trzeba, że już u sofistów i epikurejczyków wskazywano na u...

Koncepcja kontraktualistyczna - schematy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Funkcje pełnione przez poszczególne 3 elementy schematu koncepcji kontraktualistycznych w ogóle: AD 1) Stan deskryptywny, ma udzielić odpowiedzi na pytania jacy są z natury ludzie, mający żyć ze sobą w formie zorganizowanej - państwie → STAN HIPOTETYCZNY!!! Jako

Opinia publiczna - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Opinia publiczna Pojęcie to jest stosunkowo nowe, gdyż stosowane od XX wieku. Sartori → wyrażenie to stworzono w dziesięcioleciach poprzedzających Rewolucję Francuską. Nawiązuje do rozróżnienia doxa a episteme. Doxa może być prawdziwa, ale nie m...

Osoba jako podmiot moralny i prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1589

Osoba jako podmiot moralny i prawny Filozofia prawa podejmuje kwestie normatywne filozofii praktycznej. Filozofia prawa i etyka zazębiają się. Większość wybitnych filozofów podejmowała kwestię z zakresu filozofii prawa. Filozofia prawa → ...

Zależność opinii publicznej i rozumu komunikacyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Zależność opinii publicznej i rozumu komunikacyjnego Rozum publiczny jest źródłem możliwości zaistnienia swobodnej opinii publicznej. Swobodnej, gdyż wolność jest znamieniem rozumu, a nie tylko mniemań. Opinia publiczna może być choć nie zawsze jest rozumna. W pełni autonomiczna opinia publiczna by...

Zastosowanie etyki dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Zastosowanie etyki dyskursu Appel Etyka klasyczna = etyka normatywna Refleksja nad regułą dyskursu ujawnia ich dwustopniowy charakter. Appel wskazuje na formalno-proceduralne ostateczne uzasadnienie reguł dyskursu z jednej strony, a z drugiej wskazuje na uzasadnienie konsensualno-komunikacyjne, o...

Funkcje prawa pozytywnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Funkcje prawa pozytywnego - Prawo stanowi gwarancję pokoju i spokoju społecznego. Te zaś są fundamentem i warunkiem realizacji rozmaitych zamiarów. Hobbes - lepszy jest jakikolwiek ład i spokój, niż prawna pustka i anarchia. Utrzymywanie spokoju społecznego zależy w sposób istotny od tego w jakim...