Dr Aleksandra Bronk

note /search

Rodzina jako grupa społeczna i instytucja - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2093

Rodzina jako grupa społeczna i instytucja. Rodzina w perspektywie socjologicznej może być rozumiana jako: -mała grupa społeczna (małżeństwo) -grupa pierwotna -uniwersalna instytucja społeczna (utrwalone w tradycji wszystkich kultur)...

Socjologia Kultura - notatki z 2 semestru

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia kultury
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1827

Kultura 1. Kultura jako wyróżnik człowieka - człowiek jest twórcą i uczestnikiem kultury. Kultura to wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywane innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji poza genetycznej. „Całościow...

Naród, grupa etniczna notatki z wykładu 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1624

Naród, grupa etniczna Powstanie nowoczesnego narodu. Etniczność to świadomość podziału my i oni oraz poczucie tożsamości grupowej (przekonanie o własnej odrębności ) Elementy grupy (zbiorowości) etnicznej: - nazwa grupy - przekonanie o wspólnym pochodzeniu ( wspólna genealogia ) - wspólna pamię...

Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2394

Działania, interakcje i stosunki społeczne. Zachowanie - zewnętrznie obserwowany ruch fizyczny. Działanie - zachowanie, z którym związane jest znaczenie motywacyjne i kulturowe. Działanie społeczne - działanie, w którym bierze się pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i według te...