Dr Aleksander Marcinkowski

note /search

Władza w ujęciu socjologii organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1841

    Jak się wyzwolić spod władzy innego (innych)?  - zwiększać zasób własnych dóbr  niezależność  - poszukiwać  innych źródeł  potrzebnych dóbr czy usług  - uczyć się rezygnacji z dóbr, za które nie można zapłacić inaczej, jak tylko zniewoleniem (np. umowy  śmieciowe)  - zwiększać siłę nacisku n...

Kultura organizacyjna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2275

Kultura organizacyjna.  1.  Przyczyny zainteresowania kulturą organizacyjną.   Praktyka:  - Globalizacja i kontakt kulturowy  - Casus Japonii – inny kapitalizm?   Japońskie firmy powstawały w obszarach wiejskich. Ze względów kulturowych ciężko było przekonać  rolników do pracy w fabrykach, przy f...

Pojęcie organizacji. Typy organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3528

Pojęcie organizacji. Typy organizacji.     1.Poziomy życia społecznego  3 przestrzenie w społeczeństwie:  a)  mikrospołeczna  – wszyscy w niej tkwimy. Obejmuje takie zbiorowości jak: rodzina, przyjaciele,  kręgi towarzyskie, grupa znajomych z firmy. Obejmuje bezpośrednie relacje międzyludzkie, ma...

Źródła władzy w organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428

Źródła władzy w organizacji.  1.  Formalne możliwości działania.   - Charakterystyczna podstawa władzy w systemach legitymizowanych przez prawo (biurokracja w  sensie weberowskim)  Możliwości te są:  - przypisane do stanowiska, nie do osoby  - definiowane w kategoriach praw i obowiązków  - równoz...

Metafora organiczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2541

1.  Metafora organiczna.   - organizacja nie jest maszyną  - tworzą ją i składają się na nią ludzie  - organizacja = organizm  - jest całością  - „żyje”  - składa się z elementów o różnej budowie i przeznaczeniu;  - ma „potrzeby”  - przyrównywanie organizacji do organizmu odsłania nowe jej właści...