Dr Aldona Rita Jurewicz

Prawo osobowe

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Aldona Rita Jurewicz
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3318

...2. Początek i koniec osobowości fizycznej. Osobowość człowieka rozpoczyna się w zasadzie z chwilą jego urodzenia, ale w prawie rzymskim z chwilą urodzenia zdolność prawna zaczynała się tylko u osób wolnych – niewolnicy jej nie mieli. Zdolność prawna zależała od trzech wspomnianym czynnik...

Elementy i czynności prawne

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Aldona Rita Jurewicz
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2072

...→ Czynności formalne i nieformalne Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywo...