Dr Agnieszka Piskorz-Ryń

Administracja publiczna, świadcząca, infrastruktury- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1078

Prawo administracyjne - wykład 2. ZASADA POMOCNICZOŚCI Wywodzi się ze społecznej nauki Kościoła Nas będzie interesowała w zakresie funkcjonowania państwa Zawsze mamy dwa podmioty Zgodnie z zasadą pomocniczości jeśli subsystem (podmiot mniejszy) właściwie realizuje zadanie, to suprasystem (podmi...

Prawne formy jednostronne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

X. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Administracja cechuje się wielką aktywnością, która z jednej strony polega na kreowaniu pewnych norm prawnych, a z drugiej stronie polega na wykonywaniu prawa. Aktywność administracji w zakresie sposobów jej działania określa się mianem form działania adminis...

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2870

VII. WIĘZI ORGANIZACYJNE W strukturach administracji publicznej występują różnego rodzaju zależności i więzi. Podstawowy podział więzi organizacyjnych zakłada istnienie: a) organizacyjnych więzi prawnych, b) pozaorganizacyjnych więzi prawnych. 1. Kierownictwo Funkcjonuje w systemach scentralizo...

Pojęcie administracji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

Prawo administracyjne - wykład 1. Pojęcie administracji Może być zarówno administracja domów mieszkalnych jak i administracja publiczna; ADMINISTRACJA - łac. Ministrare → wykonywać, kierować, pomagać, służyć; Współcześnie administracja rozumiana w roli służebnej - to administracja jest dla nas a...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

Prawo administracyjne - wykład 3. (zastępstwo).doc DEFINICJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Definicja prawa administracyjnego w nauce niemieckiej Prawo administracyjne w tym ujęciu normuje ustrój administracji publicznej, a także swoiste formy, w których organy te regulują władczo uprawnienia obywatela ...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1785

Prawo administracyjne - wykład 4. (zastępstwo Mędrzycki ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Specyfika prawa administracyjnego: Badanie organów - wielkie zróżnicowanie - wiele różnych podstaw działania - wiele różnych czynników wpływających na to działanie Prawo administracyjne → skierowane do same...

Publiczne prawo podmiotowe- wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

Prawo administracyjne - wykład 6. Publiczne prawo podmiotowe → pojęcie to oznacza taką sytuację praw jednostki, w której jednostka ta opierając się na chroniących jej interesy normach prawnych może skutecznie czegoś od państwa żądać lub przez państwo coś zdziałać. + = PUBLICZNE PRAWO PODMIOTOWE je...

Prawne formy działania administracji- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

WYKŁAD 8 Prawne formy działania administracji: 1) Działania bezpośrednio zobowiązujące Mają charakter generalny i konkretny. Np. znaki drogowe określają obowiązki nieokreślonych adresatów(każdego), którzy znaleźli się w określonym stanie faktycznym. Konkretność to odniesienie nie do klas sytuacji...