Dr Agnieszka Pawlak

note /search

Diagnostyka część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3934

…Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła zapewnia: - Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - Dodatkowe zajęcia edukacyjne - Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami Rozwojowymi… …Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera: - Zakres dostosowania w...

Diagnostyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3423

Błąd wychowawczy to niewłaściwość w postępowaniu wychowawców (rodziców, nauczycieli, innych osób, instytucji, środowisk) z dziećmi i młodzieżą w procesie ich rozwoju i wychowania. (H. Izdebska) Błąd wychowawczy to takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę lu...

Diagnostyka część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4123

...Oceny przygotowania dziecka do nauki w klasie I dokonuje się na podstawie: danych z kwestionariusza, analizy prac ucznia, kryteriów oceny, poczynionych obserwacji oraz informacji uzyskanych przez rodziców. Składa się z kwestionariusza diagnozy, arkuszy diagnozy oraz załą...