Dr Agnieszka Małkowska

note /search

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 4641

...Prawa rzeczowe ograniczone – użytkowanie Prawo do używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy obciążonej tym prawem. -Może być odpłatne lub nieodpłatne, terminowe bądź bezterminowe. -Można także ograniczyć zakres u...

Cykl życia projektu inwestycyjnego - Podziały procesu inwestycyjne...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3409

Podziały   procesu   inwestycyjnego UNIDO •   Faza  przedinwestycyjna ○   Wstępna ○   Przygotowawcza •   Faza  inwestycyjna ○   Realizacyjna •   Faza  operacyjna ○   Zarządzania  nieruchomością Lansowany   przez   UEK •   Inicjacja   projektu ○   Lokalizacja,   idea,   kapitał ○   Wstępna   wizja  ...

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1848

Deweloper   - deweloperzy   są bardzo   różni.   Część   wyewoluowała   z   firm   budowlanych. Przykładowa   definicja:   podmiot   realizujący   inwestycje   z   przeznaczeniem   na sprzedaż   innym użytkownikom. Wg   Trojanowskiego:   Podmi...

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225

Projekty Project   finance Project   finance   - sposób   finansowania   dużych, złożonych,   kapitałochłonnych   inwestycji.   Często wykorzystywana   przy   dużych inwestycjach   infrastrukturalnych. Realizacja   inwestycji   opiera   się na   powołaniu   do tego   celu   specjalnej   spółki.  ...

Ryzyko w procesach inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

Źródła   zagrożeń   projektów   inwestycyjnych •   Cechy   projektu ○   Duży   zakres   rzeczowy   i   wartość ○   Znaczna złożoność ○   Unikatowość   i innowacyjność ○   Pośpiech   w   planowaniu   i wdrażaniu •   Personel   zarządzający   projektem ○   Brak   kompetencji   menedżera   projektu ...

Zarządzanie procesem - wszystko na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4116

in. zagadnienia takie jak: proces inwestycyjny, inwestycje, analiza potrzeb, ocena zasadności inwestowania, procesy deweloperskie, działania operacyjne, analiza rynku. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przygotowanie inwestycji, przedsięwzięcie inwestycyjne, struktura cyklu in...

Prawo do nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3346

Tematem notatki są prawa do nieruchomości. Notatka zawiera następujące informacje: prawa do nieruchomości, prawa rzeczowe , własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw, ...

Ewidencja nieruchomości i ich wycena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3164

Tematem notatki jest ewidencja nieruchomości i ich wycena. Dokładna zawartość notatki jest następująca: system informacyjny o gruntach, system informacyjny o lokalach, system informacyjny o budynkach, części składowe ewidencji, operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny, zasady funkc...

Inwestycje - klasyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

Klasyfikacja   inwestycji •   Finansowe ○   Lokaty   bankowe ○   Akcje,   udziały ○   Obligacje ○   Udziały   w   funduszach   inwestycyjnych •   Rzeczowe   lokacyjne ○   Dzieła   sztuki ○   Metale   szlachetne ○   Przedmioty   kolekcjonerskie ○   nieruchomości •   Rzeczowe   produkcyjne ○   Nieruc...