Dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio

note /search

Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

Joanna Kwiotek 181833 Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra - inhibicja powstawania biofilmu bakterii Staphylococcus Aureus Synteza nanocząsteczek srebra Z celu produkcji nanocząsteczek srebra przeprowadzono reakcję redukcji. Substratami reakcji były: 0.1M azotan srebra, 0.1M

Polimery w medycynie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4802

Joanna Kwiotek 181833 POLIMERY W MEDYCYNIE W dobie dzisiejszej nauki i techniki polimery i wyroby polimerowe są szeroko stosowane. Ciągle też, badane są możliwości ich użycia i zastosowania są. Przykładem ich użycia są różne działy medycyny. Konspekt ten traktować będzie o zastosowaniu polimerów w...

Antybakteryjne działanie nanocząsteczek metali- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

Nanocząsteczki metali i tlenków metali wykazują silne właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Stosowanie tychże cząsteczek w domieszkowaniu nanokompozytów okazuje się zatem właściwe w zastosowaniu medycznym. Materiały tak konstruowane z...

Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1701

Kwasy Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób: HnNmOz   (HnR)  - kwasy tlenowe                                                HnR kwasy beztlenowe Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka ugrupowań H-O-E, a pozostałe atomy tlenu połączone są z tylko...

Metody otrzymywania soli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1911

Metody otrzymywania soli Reakcja kwasu z zasadą -reakcja zobojętnienia NaOH + HCl = NaCl + H2O Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O Reakcja tlenku kwasowego z zasadą (tylko w przypadku soli

Nazewnictwo związków chemicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1302

NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Tlenki wg nazw systematycznych ze wskazaniem ilości atomów tlenu i łączącego się z nim pierwiastka(używając liczebników greckich di-, tri-, tetra-, penta-, heksa- albo polskich: dwu-, trój- cztero- itd. po nazw...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1274

1.PLANETARNY MODEL ATOMU BOHRA Zgodnie z modelem Rutherforda cały dodatni ładunek atomu i cała jego masa jest skupiona w jądrze, wokół, którego po orbicie krąży elektron tworząc powłokę elektronową. Atom jest elektrycznie obojętny, czyli liczba elektronów jest taka, że dodatni ładunek jądra jest ró...