Dr Agnieszka Kwiatek

note /search

ćwiczenia-podstawowe pojęcia z ekologii

  • Ekologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2779

definicje pojęć, wstęp do ekologii Autekologia – nauka o wymaganiach poszczególnych organizmów względem czynników biologicznych. Autotrofy – producenci, organizmy samożywne. Biom – zespół ekosystemów. Biosfera – środowisko życia Ziemi. Biotop – środowisko życia organizmu. Degradacja gleby – zni...

ćwiczenia-struktury zawodowe, rodziny

  • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2072

opis struktur zawodowych, rodziny Struktury zawodowe 1. pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej; 2. drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCE...