Dr Agnieszka Jaworska

note /search

Zachowania organizacyjne - wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3017

Zachowania Organizacyjne  Wyk a ł d I. 28.IIZachowania organizacyjne to: • szereg dzia a ł   ń i postaw ludzkich w organizacjach, lub • proces uczenia si   ę cz o ł wieka, grupy i ca e ł j organizacji w  r ś odowisku pracy (wg Sikorskiego) • badanie czynników, które wp y ł waj   ą...