Dr Agnieszka Grzegorzewska

note /search

Enzymy biochemia - zagadnienia na kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7826

...model klucza i zamka- teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka. Autorstwo tej teorii przypisuje się Fisherowi i przeciwstawia się jej inną, nowszą teorię - Koshlanda - "ręki i rękawiczki". Druga teoria przyj...

Zagadnienia z lipidów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3409

...Lipidy właściwe (acyloglicerole) Definicja, wzory: mono-, di-, triacylogliceroli, wzory kwasów tłuszczowych, dwa sposoby numeracji węgli, właściwości fizykochemiczne lipidów w zależności od długości łańcucha i stopnia nasycenia kwasów tłuszczowych)... Lipidy proste Lipidy właściwe (acylogl...

Biochemia Bialka Kolokwium 2

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6783

Karbok.-> jon obojnaczy – pH Powidzy wartością pK dla grupy karboksylowej a aminowej punkt izoelektryczny to takie pH w którym wypadkowy ładunek czasteczki aminokwasu jest rowny zeru pl = pK karb+pK amin2 AMFOTERYCZNOSC rownoczesna obecność w czastkach aminokwasow gr karboksylowej i aminowej...