Dr Agnieszka Bień-Kacała - strona 2

Społeczeństwo obywatelskie - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Agnieszka Bień-Kacała
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1568

Społeczeństwo obywatelskie Art. 12 - idea społeczeństwa obywatelskiego: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Idea społeczeństwa ...

Zasada podziału władzy i równoważenia się władz

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Agnieszka Bień-Kacała
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3955

Zasada podziału władzy i równoważenia się władz: - Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą

Wykład o Konstytucji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Agnieszka Bień-Kacała
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2506

Konstytucja: - ustawa zasadnicza, najważniejszy akt normatywny na straży którego stoi głowa państwa, szczególna moc prawna, wszystkie inne akty musza być z nią zgodne, posiada najwyższą moc prawna w państwie, posiada silę derogującą - może uchylać akty z nią niezgodne.. - w skład materii konstytu...