Dr Agata Ziętek - strona 2

O istocie chińskiego wyzwania dla USA- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

O istocie chińskiego wyzwania dla USA ► Podejście USA do Chin można rozpatrywać od strony trzech paradygmatów: liberalnego, misją USA jest wspomaganie i propagowanie demokracji, wolności i praw człowieka(liberalny internacjonalizm), z możliwością interwencji zbrojnej włącznie; takie wymagania sta...

Obecność USA i Chin w regionie Azji i Pacyfiku w perspektywie historyc...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Obecność USA i Chin w regionie Azji i Pacyfiku w perspektywie historycznej. ► USA XIX wiek - „wiek Pacyfiku” - teoria pogranicza i ekspansjonizm- naturalnym pograniczem USA powinny być terytoria, leżące na zachód od Kalifornii; penetracja handlowa i misjonarska; otwarcie rynku japońskiego przez ko...

Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań ► Region Azji i Pacyfiku to największy pod względem obszaru, regionem Oceanu Spokojnego. ▪ Łączy ze sobą państwa o rożnej kulturze, tradycji i historii, różnych systemach politycznych i poziomie ro...

Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Chin. Wyznaczniki wewnętrzne polityki zagranicznej za prof. Pietrasiem dzielimy na: materialno - społeczne(obejmują strukturę społeczną, istota klasowa państwa, potencjał gospodarczy i naukowo - techniczny, militarny w powiązaniu z ekonomicznym) aksj...

Wyznaczniki aksjologiczne i subiektywne polityki zagranicznej ChRL- op...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Wyznaczniki aksjologiczne i subiektywne polityki zagranicznej ChRL. Konstytucja ChRL 1988 - uznano sektor prywatny za uzupełnienie gospodarki opartej na systemie własności publicznej; 1993 - „reformy i otwarcie”, „socjalizm o chińskiej specyfice”, „socjalistyczna gospodarka rynkowa”, „wielopartyj...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

Czym jest komunikowanie? Komunikultura Interakcja, działania społeczne -Socjalizacja (w tym edukacja) - poznanie, reprodukowanie symboli i znaczeń - kształtowanie się samoświadomości jednostki i umiejętności komunikacyjnych (kompetencji) - rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie w otoczeniu. Piotr S...

Dyplomacja publiczna polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533

Dyplomacja publiczna polski Dyplomacja publiczna - W Polsce utożsamiana jest z dyplomacją kulturalną lub brandingiem ( budowaniem wizerunku państwa za pomocą produktów lub usług). Dyplomacja publiczna wg MSZ - to wysiłki państwa na arenie międzynarodowej, skierowane na wpływanie na opinię publiczn...

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302

GLOBALIZACJA A KULTURA Globalizacja odnosi się do sieci wzajemnych powiązań i zależności, które charakteryzują współczesny świat. Prowadzą do zacieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic między tym, co wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Procesy globalizacji w istotny sposób zmieniają wi...

Instytucjonalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

Instytucjonalizacja -„proces budowania współpracy na podstawach międzynarodowych i w ramach sformalizowanych struktur organizacyjnych”(Kukułka). Uczestnicy SM wchodzą ze sobą w interakcje, których celem jest rozwiązywanie problemów(np. przyrost demograficzny, konflikty zbrojne, deficyt surowcowy). K...