Dr Agata Ziętek

note /search

Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 3227

Istota i uwarunkowania MSK. Specyfika MSK Po pierwsze są one realizowane przez grupy społeczne a w interakcjach kierują się logiką tylko im właściwą uwarunkowaną w kulturze(tradycjach, sposobie myślenia). Mniej jest w tych stosunkach rywalizacji i dążenia do osiągnięcia własnych interesów. Podcza...

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1386

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu Kulturowe przesłanki konfliktów Zimna wojna - K jako czynnik stabilizujący SM Pozimnowojenne turbulencje, globalizacja, rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego SM, „renesans tożsamości” - zmiana parametrów ŚM. Proces odterytorialnienia proces...

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2366

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej. Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie Teoria `końca historii' Francisa Fukuyamy Zgodnie z tą teorią koniec zimnej wojny = zwycięstwo demokracji liberalnej a wraz...

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1582

Uwagi wstępne W kontekście zmian współczesnego świata: rozwoju technologii, emancypacji państw i jednostek zauważmy istotna zmianę w prowadzeniu polityki zagranicznej. Państwom zależy na kreowaniu pozytywnego wizerunku, chcą być postrzegane jako katalizatory zmian, chcą oferować innym swoje rozwiąz...

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1029

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury. znaczenie kultury w procesie integracji Europa jest zróżnicowana pod względem językowym, religijnym i narodowym. Historią Europy jest historia Konfliktów, w których często znaczną rolę odgrywały kwestie kulturowe uzupełniając ekonomiczne i po...

Specyfika MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1407

Specyfika MSK: - są realizowane przez grupy społeczne, o wysokiej tożsamości wyrażającej się w tradycjach, wspomnieniach i sposobach życia. Elementy te, nie występują w stosunkach politycznych czy ekonomicznych - w MSK, mniej niż w innych dziedzinach sm, jest bezpośredniej rywalizacji i dążenia do...

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 826

Wartości uniwersalne: Pokój Jest to najczęściej deklarowana wartość międzynarodowa, zawierana w deklaracjach, porozumieniach i umowach międzynarodowych oraz statutach organizacji międzynarodowych. Istnienie pokoju warunkuje obecny porządek międzynarodowy. Działania państwa na rzecz pokoju mogą uzy...

Uwarunkowania historyczne Chin- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1001

BBC production movie: Chiny: dynastie potęgi Historia Chin sięga ok. 1700 r. p.n.e. Dynastia Chang była bardzo brutalna. Kultura chińska narodziła się w Pekinie. Zgodnie z wierzeniami pierwszej dynastii, aby posiąść mądrość i wiedzę, trzeba było bogom składać ofiary z wina i mięsa(używano ludzkiego...

Chiny - Unia Europejska, opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

1975 - oficjalne nawiązanie stosunków 1978 - pierwsza umowa handlowa 1985 - Umowa o Handlu i Współpracy, na jego podstawie powołano komitet, który zbiera się dwa razy do roku rozwiązując problemy techniczne w stosunkach dwustronnych 1988 - otworzone zostało Przedstawicielstwo KE w Pekinie 1989 - za...

Chiny między akceptacja a kontestacjś roli USA w regionie- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Chiny między akceptacja a kontestacją roli USA w regionie ▪ W chinach dominowało podejście zwane sinocentryzmem - Chiny swoją aktywność międzynarodowa przejawiały jedynie w najbliższym sąsiedztwie, nie wykazywały chęci ekspansji terytorialnej,...