Dr Aganieszka Hajdukiewicz

Analiza udziału w rynku test

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Aganieszka Hajdukiewicz
  • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3227

Efekt popytowy- uzewnętrznia czynniki związane z ogólną pojemnością rynku (dochody, liczba i struktura ludności itp.)Efekt udziału- uwzględnia wpływ czynników interakcji między przedsiębiorstwami (dodatki świadczy o rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa)Efekt...

Marketing międzynarodowy - STRATEGIE MARKETINGOWE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Aganieszka Hajdukiewicz
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 6692

MN zarządzanie M: □ analiza zagr. otoczenia □ analiza i ocena możliwości rynkowej □ wybór str. wejścia □ zagraniczny market mix □ organizacja i kontrola działań Wymiary MN M: □ indywidualizacja i adaptacja programów □ koordynacja i standaryzacja działań Hierarchia celów: □ misja: pozycjono...